Άρθρα - Συνεντεύξεις

Τα παλαιότερα χρόνια η δημιουργία μιας εταιρείας είχε συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως ο σωστός οικονομικός προγραμματισμός, η στελέχωση με άτομα κατάλληλα και ευσυνείδητα για την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση στην εργασία, η παγίωση ενός καλού ονόματος στην αγορά, η διαφήμιση και άλλες παράμετροι, που όλες είχαν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία της. Βέβαια, όλα αυτά τα προαπαιτούμενα ισχύουν και σήμερα, αφού οι στόχοι κάθε εταιρείας παραμένουν οι ίδιοι και οι τρόποι επίτευξής τους δεν διαφέρουν και πολύ από τους πατροπαράδοτους.

Ωστόσο, με την τεχνολογική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και την επικράτηση των νέων τεχνολογιών (αν και η παρουσία του Διαδικτύου στη ζωή μας μετρά ήδη αρκετές δεκαετίες) οι εταιρείες άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται, χτίζουν το προφίλ τους, διαφημίζονται και πορεύονται στον σκληρό στίβο του ανταγωνισμού.

Τώρα πια οι επιχειρήσεις με την κατασκευή ιστοσελίδων στο Ίντερνετ, παρουσιάζουν τα προϊόντα τους, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και τις τιμές πώλησης, ενώ αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους χωρίς τη φυσική τους παρουσία, αφού οι τελευταίοι με ένα «κλικ» μπορούν να επιλέξουν το προϊόν που επιθυμούν, να το κλείσουν ή και να το αγοράσουν μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Αυτές οι ενέργειες, που μπορούν να γίνουν πανεύκολα στην οθόνη ενός υπολογιστή, γλιτώνουν χρόνο στον πελάτη και αποτελούν μεγάλη διευκόλυνση για την επιχείρηση, που με αυτόν τον τρόπο μειώνει τη φυσική της παρουσία σε λίγα καταστήματα και ελαττώνει έτσι το λειτουργικό κόστος.

Υπάρχουν, μάλιστα, εταιρείες που λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή και έχουν ελάχιστη ή και μηδενική φυσική παρουσία. Κάτι τέτοιο λειτουργεί και επ’ ωφελεία του πελάτη, αφού το κόστος του προϊόντος στο eshop μειώνεται χάρη στα λειτουργικά έξοδα που γλιτώνει η επιχείρηση λόγω της εκσυγχρονισμένης, ψηφιακής παρουσίας της.

Ακόμη, η διαφήμιση μιας εταιρείας μπορεί να γίνει με πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο μέσω Διαδικτύου, αφού αφ’ ενός το κόστος της μειώνεται κατακόρυφα σε σχέση με τους παλιούς τρόπους διαφήμισης (καταχώριση στον Τύπο, τηλεοπτικός χρόνος, έντυπα, προσπέκτους), αφ’ ετέρου η διαδικτυακή προώθηση  φτάνει παντού ή εξειδικεύεται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του πελάτη που ανοίγει μια ιστοσελίδα.

Στο επιχείρημα που μπορεί να προβάλει κανείς, ότι η παρουσία των εταιρειών στο Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει… βραδυφλεγή βόμβα για τις θέσεις εργασίας λόγω αυτοματοποίησης κάποιων δραστηριοτήτων, εύκολα μπορεί να αντιτείνει όποιος γνωρίζει την αγορά ότι το ψηφιακό εμπόριο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών εργαζομένων που αναζητούν μια θέση εργασίας, και μάλιστα τα επόμενα χρόνια αναμένεται να παράσχει ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση.

Η πανδημία covid-19, μάλιστα, και οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε έστρεψαν τον κόσμο στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που γνώρισε μια τεράστια άνθηση, αλλά και μια τάση που δεν πρόκειται να υποχωρήσει ακόμη και μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης. Ειδικά οι νέοι χρησιμοποιούν κατά κόρον τις ψηφιακές εφαρμογές για να κάνουν τις αγορές τους.

Γι’ αυτό κάθε επιχείρηση οφείλει να έχει έντονη παρουσία στο Διαδίκτυο, αν θέλει να εδραιωθεί και να επεκταθεί στον ανταγωνιστικό στίβο της αγοράς, αλλά και να κάνει άνοιγμα στο πιο νεανικό κοινό που θα αποτελέσει την αυριανή της πελατεία.