Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/6.10.2023 ΤΕΎΧΟΣ Α΄), η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22α του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Περισσότερα...

Διαγωνισμός για την «επισκευή πλωτήρων πλωτής προβλήτας Πολλωνίων»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΗΡΩΝ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» όπως περιγράφεται στο με Α.Π. 2393/ 09-04-2024 Πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μήλου με ΑΔΑΜ: 24REQ014565295 και στο με Α.Π. 254/10-04-2024 Τεκμηριωμένο Αίτημα του ΔΛΤ Μήλου.

Η υπηρεσία δεν θα ξεπερνά τα 9.796,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Οι προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες με αυτές που περιγράφονται στο με Α.Π. 2393/ 09-04-2024 Πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μήλου με ΑΔΑΜ: 24REQ014565295 και στο με Α.Π. 254/10-04-2024 Τεκμηριωμένο Αίτημα του ΔΛΤ Μήλου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων

Περισσότερα...

Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου Μήλου την Τετάρτη 10/4 - Αναλυτικά τα θέματα

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 10η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Tετάρτη και ώρα 20:00 για λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Περισσότερα...

Στην διάθεση του Δήμου Μήλου 1,13 εκ. ευρώ για την εγκατάσταση 3 νέων δεξαμενών ύδρευσης

Η εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση έργων υποδομής στα νησιά μας, είναι στοιχείο της δουλειάς μας και καθημερινή μάχη μας. Ο Δήμος Μήλου, μελέτησε την εγκατάσταση 3 νέων δεξαμενών ύδρευσης 5.000 κυβικών μέτρων και μας κατέθεσε το αίτημα του στην σχετική πρόσκληση που απευθύναμε στους Δήμους μας.

Περισσότερα...

Δήμος Μήλου: Διάθεση δωματίων για φιλοξενία δημοσιογράφων και επισκεπτών

Ο Δήμος Μήλου στα πλαίσια της υποδοχής ατόμων σχετικών με την τουριστική προβολή του νησιού μας, πρόκειται να φιλοξενήσει στο νησί μας μικρό αριθμό επισκεπτών πριν τις 10/6 και μετά τις 20/9/2024.

Περισσότερα...

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Μήλου την Παρασκευή 5/4 - Αναλυτικά τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μήλου που θα διεξαχθεί, στο τέως Κατάστημα Κοινότητας Μήλου την 05η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Εργασίες διαγράμμισης στους χώρους στάθμευσης στην Πλάκα (PHOTOS)

Εργασίες διαγράμμισης πραγματοποιήθηκαν στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης στην Πλάκα, υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου κ. Παπασωτηρίου.

Περισσότερα...

Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Δήμου Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής Δήμου Μήλου, την Παρασκευή 29/03/2024 και ώρα 19.00 να συμμετέχουν σε συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για τη  συζήτηση του παρακάτω θέματος:

Περισσότερα...

Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Μήλου την Παρασκευή 29/3 - Αναλυτικά τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μήλου που θα διεξαχθεί, στο τέως Κατάστημα Κοινότητας Μήλου την 29η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Πρόγραμμα εορτασμού 25ης Μαρτίου στη Μήλο

Η Περιφερειακή Ενότητα Μήλου δια της Επάρχου Μήλου κας Ελισάβετ Χωριανοπούλου σας καλεί να παρευρεθείτε στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου 25ης Μαρτίου 1821, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στο πρόγραμμα.

Περισσότερα...