Δήμος Μήλου

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 28 & Πέμπτη 29 Αυγούστου (πρωινές ώρες), στο πλαίσιο της εργολαβίας Διαμόρφωσης του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Τριοβασάλου, θα πραγματοποιηθεί σκυροδέτηση με χρήση πρέσας, η οποία θα στηθεί εντός του χώρου στάθμευσης του Καροδρόμου.

«Παρακαλούμε τις ανωτέρω ημερομηνίες να χρησιμοποιήσετε για την στάθμευση των οχημάτων σας την παλιά παιδική χαρά Πέρα Τριοβασάλου. Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.»