Δήμος Μήλου

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με απόφαση του με θέμα «Ειδική Διοικητική Προσφυγή του Δήμου Μήλου κατά της υπ’ αριθ. 1871/1-9-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου» απορρίπτει ως απαράδεκτη την προσφυγή του Δήμου Μήλου για την υπόθεση της «Εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης πετρελαιοειδών στην περιοχή του Καστανά».

Στην υπόθεση έχει γίνει σωρεία «παρατυπιών» και υπάρχει ευρύτερο παρασκήνιο που αναμένεται να έρθει στο φως τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά η απόφαση απόρριψης της προσφυγής του Δήμου Μήλου…