Δήμος Μήλου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η χρηματοδότηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου», η οποία συνίσταται στην αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού του έργου, καθώς και στην επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματός του.

Με την τροποποίηση  αυξάνεται η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από 880.000,00 € σε 1.224.679,64 €και η συνολική δημόσια δαπάνη σε 1.471.900,00 €. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες θα καλυφθούν από το ειδικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, που αφορά σε έργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών κτιρίων σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων.  Ως  ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται η 31/12/2023.

Ειδικότερα, η Πράξη “Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου” αφορά τα δημόσια κτίρια που στεγάζουν το Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα, το Δημοτικό Σχολείο Μήλου (Πλάκας – Τσιοβασάλων) και το Νηπιαγωγείο Πλάκας του Δήμου Μήλου.

Περιλαμβάνει:

- Αντικατάσταση των κουφωµάτων

- Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αέρα, νερού και κλιματιστικών μονάδων (split),  προς αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας λεβητών πετρελαίου και των παλαιών κλιματιστικών,

- Αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση αισθητήρων φωτός, για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τον φωτισμό καθώς και τη βελτίωση της οπτικής άνεσης των μαθητών εντός των αιθουσών διδασκαλίας

- Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων

- Θερμομόνωση δωμάτων

σύμφωνα με τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ 2017).

Επιπλέον η Πράξη περιλαμβάνει και Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Μήλου.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δήμος Μήλου