Δήμος Μήλου

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα του δρόμου από το Παζάρι προς το Κλήμα προκειμένου συνδεθεί παροχή αποχέτευσης.

Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαΐου και θα διαρκέσει πέντε (5) ώρες.

Παρακαλείστε για την δική σας ασφάλεια να  μην παραβιάζετε - αποσύρετε την ειδική σήμανση και να χρησιμοποιείτε τον δρόμο του βρίσκεται ανάμεσα στα εστιατόρια Οκτο και Βarriello.

Δήμος Μήλου

Τεχνική Υπηρεσία