Δήμος Μήλου

Μετά την τελευταία κακοκαιρία, δημιουργήθηκε σημαντική ζημιά στη μονάδα αφαλάτωσης της Αιολικής Μήλου.

Για το λόγο αυτό, η υδροδότηση του νησιού θα διακοπεί για διάστημα περίπου 2 ημερών.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ενημερώσεις για την εξέλιξη του θέματος.

Δήμος Μήλου