Δήμος Μήλου

Στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου» θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή Μαυρομούρη, από τον Ναυτικό Όμιλο έως τα Περιβόλια.

Για το λόγο αυτό θα γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Δήμος Μήλου