Δήμος Μήλου

Την ένταξη του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοίνωσε την τελευταία μέρα του 2020 ο Δήμος Μήλου.

Το έργο «Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)», εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και συγκεκριμένα στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με ποσό χρηματοδότησης που ανέρχεται στα 274.418,83€.

«Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες για την επισκευή και την ολοκλήρωση του κτιρίου των πρώην Γερμανικών ψυγείων, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό του Αδάμαντα. Στόχος της μελέτης είναι η αποπεράτωση του υπολοίπου κτιρίου, να γίνει με τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα ενιαίο αρχιτεκτονικά σύνολο με το ήδη αποπερατωμένο τμήμα του, η εναρμόνιση του κτιρίου με την παραδοσιακή αισθητική του οικισμού και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιά μέσω της μνήμης, με την αποκατάσταση της παλαιάς λιθοδομής» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Μήλου.