Δήμος Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ολοκλήρωσε τη δημιουργία συστημάτων ολοκληρωμένης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία στις περιοχές Πλάθιενα, Πολλώνια, Προβατά, Παπικινού.

«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Μήλου»

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, με συμβατικό κόστος 174.017,00 ευρώ

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται για πρώτη φορά η αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε θαλάσσιους προορισμούς τεσσάρων  (4) σημείων στο νησί μας.

amea paralies milos 2022a

Η μη μόνιμη, συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα αποτελείται από:

 • Σύστημα ελέγχου με κεντρικό πίνακα, υδατοστεγή
 • Φωτοβολταϊκό στοιχείο
 • Συσσωρευτές
 • Σύστημα κύλισης αμαξιδίου και παρελκόμενα αυτών (για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ σε υποδομές που απευθύνονται στον περιβάλλοντα χώρο της παραλίας)
 • Κουπαστή (χειρολισθήρας)
 • Φορείο κίνησης
 • Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα
 • Φωτεινή σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς τουλάχιστον για 5μ, ώστε κατά τη διάρκεια της νύχτας να είναι ορατή σε όσους περπατούν κατά μήκος της παραλίας
 • Ασύρματος χειρισμός
 • Ντουζιέρα (είναι μη μόνιμη για να δύναται η επιλογή να αποσύρεται από την παραλία την χειμερινή περίοδο και να προστατευτεί)
 • Φωτοσυναγερμό (αποσκοπά στην αποτροπή κακόβουλων ενεργειών και χρήσεων τις νυχτερινές ώρες)
 • Πακέτο Τηλεμετρίας (επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής στο διαδίκτυο μέσω 3G δικτύου)
 • Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ (με κατάλληλα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την συμμόρφωσή τους με το πρότυπο EN 16194:2012)
 • Αποδυτήρια
 • Ρυθμιστικές Πινακίδες Σήμανσης με τους στύλους στήριξης

Δήμος Μήλου

amea paralies milos 2022b

amea paralies milos 2022c