Δήμος Μήλου

«Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μήλου αποφάσισε ομόφωνα, λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνoϊού, την παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης - αποχέτευσης του 4ου τριμήνου έτους 2019 που καταληκτική ημερομηνία είναι 31.03.2020, έως την 30.06.2020 χωρίς προσαυξήσεις.

Το ίδιο θα ισχύει και για την καταβολή δόσεων ενταγμένων σε ρύθμιση με καταληκτική ημερομηνία την 31.03.2020 και την 30.04.2020 που παρατείνονται μέχρι τις 30.06.2020 χωρίς προσαυξήσεις.

Η απόφαση αυτή δεν αφορά παλιότερες οφειλές εκτός ρύθμισης ή προγενέστερες ανεξόφλητες δόσεις από ρυθμίσεις.»

Ο Δήμαρχος Μήλου

Μικέλης Εμμανουήλ