Δήμος Μήλου

Η Νέα Δημοτική Αρχή Μήλου συνεχίζει τον αγώνα διασφάλισης της δημόσιας υγείας όλων των δημοτών. Για το σκοπό αυτό, προέβη σε αγορά εξοπλισμού με κεφάλαια του Δήμου και παρέδωσε στο Κέντρο Υγείας Μήλου φαρμακευτικό υλικό και τρία (3) ψυγεία αποθήκευσης φαρμακευτικού υλικού, για τις ανάγκες του Κ.Υ.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να παραδοθεί στο Κέντρο Υγείας και ένα λαρυγγοσκόπιο καθώς και μια ηλεκτρική κλίνη.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της Νέας Δημοτικής Αρχής, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια στελέχωσης του Κέντρου Υγείας Μήλου με ιατρικό προσωπικό καθώς και ενίσχυσής του με απαραίτητο εξοπλισμό.

Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που αντιμετωπίζουμε όλοι εξαιτίας της πανδημίας, οι προσπάθειες του Δήμου εντείνονται, δίνοντας επιπλέον οικονομικά κίνητρα στους επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς που θα έρθουν στο νησί μας, με το ποσό των 400 ευρώ σε κάθε επικουρικό ιατρό και 100 ευρώ σε κάθε αγροτικό ιατρό το μήνα.

Οι παραπάνω ενέργειες αφορούν πρωτοβουλία της Νέας Δημοτικής Αρχής, εφόσον κατά το παρελθόν δεν υπήρξε συνεργασία του Δήμου με το Κέντρο Υγείας.

Δήμος Μήλου

kym dimos enisxysh0121a