Δήμος Μήλου

Ακόμη ένα όχημα του Δήμου Μήλου ανακατασκευάστηκε πλήρως και διατίθεται στο Τμήμα Καθαριότητας για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών συλλογής απορριμμάτων του νησιού μας.

Πρόκειται για απορριμματοφόρο όχημα που είχε αποκτηθεί το 1998 και επισκευάστηκε ώστε να ενισχύσει το στόλο των οχημάτων μας.

Στόχος του Δήμου Μήλου είναι η επισκευή και άλλων δύο μικρών απορριμματοφόρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες απαιτήσεις καθαριότητας που προκύπτουν με την άνοδο του Τουρισμού, βελτιώνοντας και τη συνολική εικόνα εντός και εκτός των οικισμών.

Αγωνιζόμαστε καθημερινά για τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων!

Δήμος Μήλου

aporrimmatoforo milos 2021a

aporrimmatoforo milos 2021b