Δήμος Μήλου

Για ακόμη μια φορά, η εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου Μήλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα, οδήγησε στην ένταξη ενός ακόμη έργου, ζωτικής σημασίας για το νησί μας, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Συγκεκριμένα, το έργο με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Μήλου», που εντάχθηκε στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», χρηματοδοτείται με ποσό  1.539.200,00€.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η πρόταση περιλαμβάνει:

Ένα κύριο υποέργο (1.503.000,00€), που αφορά:

  • • στο νέο αγωγό μεταφοράς νερού από τις δεξαμενές του Αγίου Ιωάννη μέχρι την υφιστάμενη δεξαμενή των Πολλωνίων,
  • • στην αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού Φ110 από τις δεξαμενές του Αγίου Ιωάννη μέχρι την υφιστάμενη δεξαμενή των Πολλωνίων,
  • • στον τροφοδοτικό αγωγό των Πολλωνίων από τη δεξαμενή του οικισμού, σε 3 τμήματα, το τμήμα μέχρι την παραλία και τη διασταύρωση προς Πελεκούδα, το τμήμα εντός του οικισμού και μέχρι την οδό πρόσβασης του μελλοντικού λιμανιού, και τέλος το τμήμα κατά μήκος της οδού πρόσβασης μέχρι το νέο λιμάνι.

Υποέργο 2 (30.000,00 €): «Αρχαιολογική Αυτεπιστασία», που αφορά στην πραγματοποίηση των εργασιών εκσκαφών.

Υποέργο 3 (6.200,00 €): «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

Ευχαριστούμε θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στέλιο Πέτσα, για την έμπρακτη στήριξή του στο νησί μας.

Δήμος Μήλου