Δήμος Μήλου

Επιστολή με θέμα «Επιτακτική ανάγκη σύγκληση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μήλου» απέστειλε ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Μωραΐτης, μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και τουριστικός επιχειρηματίας, προς τον Δήμαρχο Μήλου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και τα Μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μήλου. Στην επιστολή αναφέρει:

«Δεδομένης της δύσκολης κατάστασης που η χώρα και το νησί μας βιώνει λόγω της πανδημίας, αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι όλη η μέριμνα και η προσοχή σας έχει εστιαστεί στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Πέραν τούτου, το σύνολο των τουριστικών επαγγελματιών του νησιού βιώνουν μια πρωτοφανή κρίση με άμεση συνέπεια την ανασφάλεια για την πορεία του τουρισμού στη Μήλο αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα.

Θεωρώ ότι η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής έχει αδρανήσει και είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να συνεδριάσει άμεσα με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου όπως συζητήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα που έχουν ανακύψει καθώς και την εύρεση λύσεων επί αυτών.

Παρακαλώ για τις άμεσες περαιτέρω ενέργειές σας.

Μετά τιμής

Μωραΐτης Δημήτριος

Μέλος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής/ Τουριστικός Επιχειρηματίας»