Δήμος Μήλου

Η Κοινότητα Τρυπητής Μήλου ανακοινώνει την ολοκλήρωση του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου στο Παζάρι (που οδηγεί προς Μύλους)»

Πρόκειται για την τσιμεντόστρωση τμήματος δημοτικής οδού συνολικού μήκους 90,00μ και μέσου πλάτους 3,70μ.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν:

  1. Τη διαμόρφωση της σκάφης της οδού με καθαίρεση των παλιών σκυροδεμάτων
  2. Τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των καθαιρεθέντων προϊόντων
  3. Την τοποθέτηση δομικού πλέγματος
  4. Τη σκυροδέτηση πάχους 15εκ.

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκε απο το Δήμο Μήλου με την αναγκαία πίστωση να προέρχεται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.

Για την Κοινότητα Τρυπητής

Ο Πρόεδρος

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

tryphth tsimentostrwsh pazari 2023a

tryphth tsimentostrwsh pazari 2023b

tryphth tsimentostrwsh pazari 2023c

tryphth tsimentostrwsh pazari 2023d