Δήμος Μήλου

Στα πλαίσια των ενεργειών μας για την διατήρηση της καθαριότητας της Πλάκας και προκειμένου να αποσυμφωρηθούν οι υπόγειοί κάδοι οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά για οικιακά απορρίμματα, σας ενημερώνουμε πως από την Παρασκευή 18/6/2021 ξεκινάει η νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Πλάκα θα πρέπει υποχρεωτικά να απορρίπτουν τα απορρίμματα τους στο απορριμματοφόρο που θα βρίσκεται σταθμευμένο στον χώρο των απορριμμάτων αυστηρά μεταξύ 1:30-1:45.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Μήλου, τα απορρίμματα θα πρέπει να βρίσκονται εντός καλά κλεισμένων ανθεκτικών σάκων.

Απαγορεύεται η απόρριψη τους πριν την καθορισμένη ώρα, καθώς και η τοποθέτηση απορριμμάτων εκτός των κάδων καθ΄ όλο το 24ωρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ