Δήμος Μήλου

Ο Δήμος Μήλου σας προσκαλεί στην τελετή ορκωμοσίας του νέου δημάρχου Μήλου Εμμανουήλ Μικέλη, των Μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των Προέδρων και Μελών των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, που θα γίνει την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 7.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Μήλου.

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μήλου για ορκωμοσία.

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 36/2019 (30-07-2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 30/08/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α/ 07-06-2010) ορκωμοσία.

Ο Δήμαρχος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΜΙΚΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Α. Τακτικά Mέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Ζούλια Φραγκίσκο του Ιωάννη

Γκαγκάκη Απόστολο του Νικηφόρου

Νίνο Χρήστο του Μιχαήλ

Κούρτη Γεώργιο του Μαρίνου

Ζούλια Νικόλαο του Κωνσταντίνου

Μωραΐτη Μιχαήλ του Ευαγγέλου

Δαμουλάκη Γεράσιμο του Γερασίμου

Βαμβακάρη  - Ψαθά Σοφία του Γεωργίου

Καμακάρη Βασίλειο του Αντωνίου

Τούρλου Ζαμπέτα του Μενελάου

Λιβανό Παναγιώτη του Ζαχαρία

Παλαιό Αντώνιο του Παναγιώτη

Γαϊτανή Αβέρκιο του Γεωργίου

Μάλλη Νικόλαο του Μάρκου

Γοζαδίνο Νικόλαο του Ιωάννη

Μαρτάκη Γεώργιο του Στεφάνου

Εταιρίδη Νικόλαο του Γεωργίου

Β. Τακτικά Μέλη Συμβουλίου Κοινοτήτων

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

Μωραΐτη Σταύρο του Κωνσταντίνου

Μαθιουδάκη Σταύρο του Γεωργίου

Μαύρο Πολυχρόνη του Δημητρίου

Καλογεράκη Νικόλαο του Λουκά

Βαμβούνη Σοφία του Ιωάννη

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ

Παπασωτηρίου Διονύσιο του Μιχαήλ

Βελετά Χριστίνα του Μάρκου

Ζούλια Μαρία του Ιωάννη

Ζούλια Εμμανουήλ του Ιωάννη

Ζούλια Δημήτριο του Ιωάννη

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

Καβαλιέρο Αντώνιο του Μιχαήλ

Ραπανάκη Βασίλειο του Νικολάου

Τσιριγωτάκη Φραγκίσκα του Κωνσταντίνου

Μελίτα Δημήτριο του Σπηλιώτη

Βελετά Φανή του Φραγκούλη

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

Μπουντίνα Σπυρίδωνα του Γεωργίου

Κυρίτση Μαρία του Τζώρτζη

Μωραΐτου Αναστασία του Φραγκούλη

Ζούλια Μάρκο του Κωνσταντίνου

Ψαθά Μαρία του Νικολάου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

Τερζάκη Εμμανουήλ του Νικολάου

Ραπανάκη Αντώνιο του Εμμανουήλ

Βαμβούνη Δημήτριο του Φρατζέσκου

Ψαθά Νικόλαο του Γεωργίου

Μάλλη – Κεντρωτά Σοφία του Ιωάννη