Δήμος Μήλου

Ο Δήμος Μήλου προχωρά σε όλες τις ενέργειες για την επιτάχυνση του έργου «Μονάδα Κομποστοποίησης και ΧΥΤΥ και του συνοδού εξοπλισμού συλλογής οργανικών αποβλήτων με διαλογή στην πηγή».

Ο Δήμος έχει θέσει ως στόχο να ξεπεραστούν όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια για την δημοπράτηση του σημαντικού έργου του ΧΥΤΥ και της Μονάδας Κομποστοποίησης για το νησί μας, έργα τα οποία συμπεριλαμβάνονταν στην ενταγμένη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου».

Συγκεκριμένα, μετά από τις πολυετείς καθυστερήσεις απαλλοτριώσεων του έργου που είχαν θέσει επίσημα σε καθεστώς αναστολής το έργο (με κίνδυνο απένταξης από την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ) , η Νέα Δημοτική Αρχή ζήτησε και έλαβε μια τελευταία παράταση στην οποία κατέστει δυνατό να εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση απαλλοτρίωσης το 2019.

Η Νέα Δημοτική Αρχή, συνεχίζοντας τις ενέργειες για την επιτάχυνση του έργου, ολοκλήρωσε τον Σεπτέμβριο 2020 την επικαιροποιημένη προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για τα παρακάτω έργα:

1.«Κατασκευή οδού πρόσβασης ΧΥΤ Μήλου» προϋπολογισμού 2.160.000,00ευρώ το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί από τον Δήμο Μήλου και

2.«Κατασκευή ΧΥΤ Μήλου» καθώς η παλαιά προμελέτη είχε εκπονηθεί σχεδόν προ 10ετίας, δηλαδή προ της περιόδου ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου απαιτήθηκαν βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις.

Λόγω πρόσφατης αλλαγής της νομοθεσίας από το ΥΠΕΝ, περί αρμοδιοτήτων, βάσει του ν.4685/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ο νέος Ειδικός Διαβαθμιδικός Περιφερειακός Φορέως Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο οι Δήμοι του Νοτίου Αιγαίου συμμετέχουν κατά 60% και η Περιφέρεια κατά 40%.

Το έργο ωρίμασε τον Σεπτέμβριο του 2020 κατά 100% από το Δήμο Μήλου, θα δημοπρατηθεί από το νέο Φορέα εντός του 2020 και θα καταστεί λειτουργικό εντός του 2021.

Παράλληλα ο Δήμος έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ, με δική του αρμοδιότητα προς υλοποίηση:

1. την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων, ποσού 193.606,00Ευρώ, που περιλαμβάνει προμήθεια καφέ κάδων και ειδικό απορριμματοφόρο, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 2022 καθώς αποτελεί προϋπόθεση να λειτουργήσει η Μονάδα Κομποστοποίησης και του ΧΥΤΥ από πλευράς του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ

2. γωνιές ανακύκλωσης που είναι σε στάδιο μελετητικής ωρίμανσης σήμερα και αναμένεται να δημοπρατηθεί κατασκευαστεί και καταστεί λειτουργικό από τον Δήμο το 2022

Με τα ανωτέρω έργα/προμήθειες εξοπλισμού, ο Δήμος πλέον θα περάσει σταδιακά από το 2022 σε μια νέα φάση διαχείρισης με ολοκληρωμένο τρόπο που θα δίνει έμφαση στη διαλογή στην πηγή ανακυκλωσίμων υλικών και όχι απλά στην αποκομιδή και δεματοποίηση συμμίκτων, μέσα από τους πράσινους κάδους , όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια ή την ταφή τους στη χωματερή όπως γινόταν ακόμη παλαιότερα.

Δήμος Μήλου