Δήμος Μήλου

Ο Δήμαρχος Μήλου υπέγραψε δωδεκάμηνο πιλοτικό μνημόνιο συνεργασίας με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου το αεροδρόμιο της Μήλου να υποδέχεται και ιδιωτικά αεροσκάφη, αλλά και αεροσκάφη του αεραθλητισμού, δημιουργώντας μια πρόσθετη λειτουργία στο αεροδρόμιο της Μήλου - ως πεδίο προσγείωσης εκτός των ωρών λειτουργίας του με εμπορικές πτήσεις.

Με την πρωτοβουλία αυτή του Δημάρχου, ο Δήμος σκοπεύει στην αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών της Μήλου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, με στόχευση σε ποιοτικό και υψηλού επιπέδου τουρισμό για όλη τη διάρκεια του έτους. Στρατηγικό πλεονέκτημα της συνεργασίας αυτής αποτελεί η διεύρυνση της σύνδεσης του νησιού μας με προορισμούς και μέσα που δεν μπορούν να υποστηριχθούν από τις εμπορικές πτήσεις των εταιρειών που επιλέγουν τη Μήλο, με τις προς στιγμήν συγκεκριμένες προδιαγραφές του αεροδρομίου.

Στο πεδίο προσγείωσης μπορούν να εξυπηρετούνται οι πτήσεις και η στάθμευση αεροσκαφών, που διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες άδειες, σύμφωνα με τον αεροπορικό κανονισμό της Ελλάδος.

Μπορούν να εξυπηρετούνται οι πτήσεις και η στάθμευση αεροσκαφών, που επισκέπτονται την περιοχή και χρησιμοποιούνται για:

- τουριστικούς

- εκπαιδευτικούς

- επιχειρηματικούς

- μεταφορικούς και

- αεραθλητικούς σκοπούς

χωρίς χρέωση, με την υποχρέωση να τηρούν τους προβλεπόμενους κανονισμούς.

Mπορούν να εξυπηρετούνται:

-  αεροσκάφη

-  Ελικόπτερα

- με ειδικές απαιτήσεις π.χ. ανεμόπτερα, ακροβατικά, πειραματικά

αλλά και με ειδικές χρήσεις, εφ’ όσον διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες από την ΥΠΑ.

Μπορεί να εξυπηρετηθεί η εκτέλεση των πτήσεων όλων των κατηγοριών του Αεραθλητισμού για τα Αεραθλητικά σωματεία όλων των Νομών της Ελλάδος, καθώς επίσης και αναγνωρισμένων αεραθλητικών σωματείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφ’ όσον διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες από την ΥΠΑ.

Μπορεί να εξυπηρετηθούν εκπαιδευτικές πτήσεις αεροσκαφών των επαγγελματικών σχολών της Ελλάδος.  Η προτεραιότητα στη χρήση του Πεδίου Προσγείωσης θα καθορίζεται από τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.

Οι πτήσεις στο Αεροδρόμιο ως Πεδίο Προσγείωσης, θα δύνανται να εκτελούνται από την Ανατολή  και μέχρι τη Δύση του ηλίου και μόνο όταν ο αερολιμένας είναι εκτός των ωρών λειτουργίας, όπως οι πληροφορίες δημοσιεύονται από τα ΝΟΤΑΜ του αεροδρομίου και την Υ.Π.Α. της Ελλάδος.

Κατά την εκτέλεση των πτήσεων προς και από το Πεδίο Προσγείωσης, θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Νόμους και Διατάξεις, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, Νόμοι και Οδηγίες της Υ.Π.Α., που αφορούν πτήσεις σε πεδίο και την ασφάλεια τους και Κανονισμούς, σε συνάρτηση με την ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισμών του αεροσκάφους ως προς τον τύπο και το βάρος προσγείωσης − απογείωσης, λαμβανομένων υπόψη των επικρατουσών καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

Δήμος Μήλου