Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 25η, του μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023, μέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20.00 (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.2 Ν.4555/2018),για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω θέματα:

1.- Γνωμοδότηση για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων 2024.

2.- Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ ΣΦΡΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Χρήστου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Αδάμαντα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ