Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Π.Τριοβασάλου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 2 Ν.4455/2018 στο Κατάστημα της κοινότητας Π. Τριοβασάλου την 8η, του μήνα Μαΐου 2023, μέρα της βδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 2 Ν.4555/2018) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.Γνωμοδότηση για τοποθέτηση πινακίδας (αδιέξοδο-τέλος δρόμου), πινακίδας ορίου ταχύτητας, πινακίδας STOP  και τοποθέτηση καθρέπτη εντός οικισμού Π.Τριοβασάλου.

2.Εκ νέου διαγράμμιση απαγόρευσης στάθμευσης λόγω φθοράς τους

3.Αίτημα Αικατερίνης Πουλάκη για κατασκευή-επισκευή τοιχίου αντιστήριξης παιδικής χαράς Π. Τριοβασάλου

4.Ενοικίαση ή αγορά οικοπέδων για χρήση πάρκινγκ εντός οικισμού Π. Τριοβασάλου (Πυρπάρα και στην περιοχή Σαλιακοχώρι)

5.Διάνοιξη και τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου πλησίον οικίας Σούρα Μαρίας

6.Επικινδυνότητα λόγω ετοιμόρροπων κτισμάτων πλησίον οικίας Τούρλου Μοσχούλας.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Π. Τριοβασάλου

Καβαλιέρος Αντώνιος