Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Τρυπητής  που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020, εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 & εγκ. Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/ΟΙΚ.17530/13-09-2021 ΥΠ. ΕΣ. ), στο κοινοτικό κατάστημα Τρυπητής την 22η του μηνός Οκτωβρίου  2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:

  1. Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022
  2. Εξέταση αιτημάτων δημοτών κοινότητα Τρυπητής
  3. Αίτημα προμήθειας υλικών
  4. Ενημέρωση συμβούλων

ΜΗΛΟΣ 20 -10 -2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΡΖΑΚΗΣ