Δήμος Μήλου

Καλούνται οι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Τρυπητής την Παρασκευή 31 Μαϊου και ώρα 19:30 στο τέως Κατάστημα Κοινότητας Τρυπητής όπου θα διεξαχθεί η 2η δημόσια συνεδρίαση του έτους.

Θέματα Συνεδρίασης:

- Εξέταση αιτημάτων πολιτών

- Προτάσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων

- Διαλογική συζήτηση και ενημερώσεις σχετικά με τρέχοντα θέματα των οικισμών