Δήμος Μήλου

«Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Κοινότητας Τρυπητής , που θα διεξαχθεί διά περιφοράς, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03- 2020), την 28η του μηνός Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18.00, για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

Λήψη  απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μήλου για αιτήματα τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού στις περιοχές Παλαιοχώρι και Ζεφυρία.

Εισήγηση για τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού στις περιοχές Κληματοβούνι και Τρυπητή .

Αίτημα προμήθειας εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων .

Αίτημα για την προμήθεια υλικού για την συντήρηση – ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος .

Αίτημα για προμήθεια εξοπλισμού κοινοτικού καταστήματος.

Αίτημα δημοτών για εξέταση και επίλυση προβλημάτων οσμών αποχετευτικού  δικτύου στην Τρυπητή.

Ενημέρωση συμβούλων Τρυπητής .»

ΜΗΛΟΣ 26-04-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΡΖΑΚΗΣ