Δήμος Μήλου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Πέμπτη 18 Απριλίου στις 8.30 το απόγευμα στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 12 θέματα:

1.2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-εξόδων ΔΛΤ Μήλου

2.Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο:«Γεωτεχνικές εργασίες τουριστικού καταφυγίου λιμένα Αδάμαντα»

3.Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών) του έργου:«Ευπρεπισμός κτιρίου και χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα»

4.Αίτημα παραχώρησης χώρου στην ΑΓΝ ΜΑΛΛΗΣ Ο.Ε

5.Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Αλαμάνο Σωτήριο

6.Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Βήχο Παναγιώτη

7.Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Αρβανιτάκη Δημήτριο

8.Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Κυπραίο Εμμανουήλ

9.Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Σακελλαρίου Πέτρο

10.Αίτημα παραχώρησης χώρου στην κ. Ξυδού Θωμαή

11.Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Σφράτη Κων/νο

12.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής