Δήμος Μήλου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στις 8.30 το απόγευμα στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Μήλου και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1.Έγκριση πρακτικού κατανομής θέσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα – Πολλωνίων για το 2020.

2.Καθορισμός - οριοθέτηση κοινόχρηστων παραλιακών χώρων προς παραχώρηση δικαιοδοσίας Δ.Λ.Τ Μήλου.

3.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Ε. Χατζηιωαννίδης – Λ. Ξηντάρας Ο.Ε.

4.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Nostos Seafood Experience O.E.

5.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Αδαμόπουλο Κων/νο.

6.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Τραπατσέλη Νικόλαο.

7.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην κ. Βήχου Μαρία.

8.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Χ. Μιχαήλ – Α. Καματέρης Ο.Ε.

9.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Α. Νίνος και Σια Ε.Ε.

10.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην Α.Γ.Ν Μάλλης Ο.Ε.

11.Παραχώρηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στον κ. Ψαθά Στυλιανό.