Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 05η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήματος χορήγησης παράτασης δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Μήλου κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών του και της αρμόδιας ομάδας εργασίας για τη διατύπωση σχεδίου αναδιοργάνωσης και στελέχωσής της (Ο.Ε.Υ.).

Θέμα 2ο: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας ( όμοροι ).

Θέμα 3ο: Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Θέμα 5ο: Ορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας Δημάρχου και όσων κατείχαν αντίστοιχα αξιώματα καθώς και των εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων, για το έτος 2023.

Θέμα 6ο: Εξέταση αιτήματος παραχώρησης αιγίδας.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διαμόρφωσης πλατείας στην Πελεκούδα Πολλωνίων Δήμου Μήλου.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας παράδοσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Θέμα 9ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ (ΦΑΣΗ Β)».

Θέμα 10ο: Εξέταση αιτήματος μισθωτή δημοτικού ακινήτου «ΞΕΝΩΝΑΣ» στον Αδάμαντα Δημου Μηλου, περί ασφάλισης του ακινήτου (τροποποίηση απόφ. Δ.Σ. αρ. 96/2022).

Θέμα 11ο: Εξέταση αιτημάτων πολίτη για διαμόρφωση δημοτικού χώρου στάθμευσης και παιδικής χαράς Πλάκας

Θέμα 12ο: Έκδοση ψηφίσματος για τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών.

Θέμα 13ο: Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Πρώην Κοινοτάρχη Αδάμαντα Γεωργίου Γαϊτανή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γκαγκάκης Απόστολος