Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 06η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τομής και διέλευσης υπόγειων δικτύων στο οδικό δίκτυο Δήμου Μήλου, στο πλαίσιο του έργου ΑΔΜΗΕ ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα.

Θέμα 2ο: Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου έτους 2023 Δήμου Μήλου.

Θέμα 3ο:  3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2023.

Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήματος δημότη.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος σπουδάστριας ΙΕΚ για εξάμηνη πρακτική άσκηση στον Δήμο Μήλου (τροποποίηση απόφ. 121/2023 Δ.Σ.).

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης έγκρισης αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

Θέμα 7ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 Γηροκομείου Μήλου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Ή ΡΙΤΣΟΥ.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για καθαρισμό από δασικά είδη αγροτικού δρόμου στην περιοχή Παρασπόρος Δήμου Μήλου.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290820803084 και 29082ΕΚ00275.

Θέμα 10ο: Έγκριση επιχορήγησης ποσού για στέγαση και σίτιση σε μόνιμους Δημοτικούς Υπαλλήλους βάσει του άρθρου 88 «Παροχή χρηματικού επιδόματος σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4483/2017» του ν. 5003/2022 (Α΄ 230). 

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού στον Παιδικό Σταθμό και στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Μήλου, ως τροποποίηση της υπ. αρ. 107/2023 απόφ. ΔΣ.

Θέμα 12ο: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης του Δημοτικού Σταδίου Μήλου.

Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων για εξωσχολικές δραστηριότητες.

Θέμα 14ο: Λήψη απόφασης έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Μήλου προς την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος επιχορήγησης από τον Δήμο Μήλου προς τον  φορέα πολιτισμού ΜΕΛΕΔΑ (ΑΜΚΕ).  

Θέμα 16ο: Επίσκεψη εθελοντικής ομάδας ιατρών Αιγαίου ΠΑΓΝΗ.

Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος παραχώρησης δημοτικού χώρου.

Θέμα 18ο: Έγκριση ή μη χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου. Βιοκλιματική αναβάθμιση χώρου στάθμευσης και διαμόρφωση χώρου πρασίνου στον οικισμό Πλάκα».       

Θέμα 19ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση / έγκριση εργοταξιακού χώρου για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Θέμα 20ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων - μοτοποδηλάτων έως 50cc.

Θέμα 21ο: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο 15ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές» στη Σίφνο.

Θέμα 22ο:  Εξέταση αιτημάτων τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σε περιοχές Δήμου Μήλου.

Θέμα 23ο:  Εξέταση αιτήματος τοποθέτησης εμποδίων για αποτροπή στάθμευσης στην περιοχή Τρυπητή Δήμου Μήλου.

Θέμα 24ο:  Εξέταση αιτήματος για την τοποθέτηση κατόπτρου στην περιοχή Ζεφυρία Κοινότητας Τρυπητής Δήμου Μήλου.

Θέμα 25ο:  Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΜΗΛΟΥ».