Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 08η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Ανασκόπηση με βάση τις δοθείσες κατευθύνσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης επί της επικαιροποιημένης μελέτης (Δεκέμβριος 2022) του Β2 σταδίου ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μήλου.

Δήμος Μήλου