Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 9η του μηνός Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β')], για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης που θα υλοποιηθεί το έργο  με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου Φάση Β (Φυροπόταμο,- Λάμαρι, Λούλου, Μαυρομούρι)»

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης που θα υλοποιηθεί το έργο  με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου Φάση Γ’ (Ζερβίνη, Κόρφο, Λειβάδια, Στενό)»

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης που θα υλοποιηθεί το έργο  με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου Φάση Α – Παρασπόρος - Βόλια»

Θέμα 4ο :  Λήψη απόφασης ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης που θα υλοποιηθεί το έργο  με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου ΝΔ Μήλου- Φάση Α»

 Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την επαύξηση της ισχύος από τριφασική Νο 2 σε τριφασική Νο 6, στο Γυμνάσιο-Λύκειο Μήλου (αριθμός παροχής 50400989), στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου : «Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου (Φάση Β)».

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας εκσκαφών για άρση καλωδιακών βλαβών

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση Υ/Σ (compact)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εφόσον υπάρξει νεότερη εγκύκλιος ή ΚΥΑ που να αφορά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων θα ενημερωθείτε άμεσα.

Προς το παρόν είναι σε ισχύ η κάτωθι:

ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.

-στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος κεκλεισμένων των θυρών, μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο

-με τηλεδιάσκεψη στην περίπτωση όσων συμμετεχόντων δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο