Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 25η /11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 17.00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7180/21-11-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 28η /11/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7256/23-11-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Θέμα 2ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.

Θέμα 3ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 137 / 2019 (ΑΔΑ ΨΘΗ6ΩΚΩ-ΔΥΒ) «Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου».

Θέμα 4ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 131/2019 ( ΑΔΑ 6Φ72ΩΚΩ-ΚΙ5 ) ΑΠΟΦ. ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ» 131/2019.

Θέμα 5ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ.

Θέμα 6ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/11/2022 – 30/04/2023 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΝΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ.

Θέμα 7ο: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΜΗΛΟΥ.

Θέμα 8ο: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.