Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου έτους 2023.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση των με αρ. 131/2019 ( ΑΔΑ 6Φ72ΩΚΩ-ΚΙ5 ) & 107/2022 ( ΑΔΑΨ78ΥΩΚΩ-ΥΧ1 ) αποφάσεων ΔΣ με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ» .

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση εκτός θ. ζ. λ. στη θαλάσσια περιοχή Παλαιοχώρι Δήμου Μήλου.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση εκτός θ. ζ. λ. στη θαλάσσια περιοχή Αγκάλη Κώμια Δήμου Μήλου.

Θέμα 5ο: Έγκριση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος – εμβλήματος του Δήμου Μήλου (Απόφαση 34 / 13-12-2022 Συμβουλίου Τοπωνυμιών).

Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (βάσει του με Α.Π.2131.1/1454/2022 εγγράφου του Λιμεναρχείου Μήλου).

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΝΕΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* (σε δύο στάθμες, υπόγειο και πισίνες)» στην περιοχή Επτάστομος Δήμου Μήλου.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290823718010 και 29082ΕΚ00411.

Θέμα 9ο: Διοργάνωση των 34ων Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ακαταλληλότητας και Ασυμφόρου Κυκλοφορίας - άρση κυκλοφορίας του δημοτικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4817.

Θέμα 11ο: Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού στην περιοχή Αδάμας Δήμου Μήλου (οικ.τετρ. 88 & 89).

Θέμα 12ο: Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού στην περιοχή Αδάμας Δήμου Μήλου (οικ.τετρ. 02).

Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για την υποστήριξη γαστρονομικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό.

Δήμος Μήλου