Δήμος Μήλου

«Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί διά περιφοράς, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), την 30η του μηνός Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30, για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 (Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών Α.Π.18318/13-03-2020 ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)

Την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία & ώρα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα λάβει τις παρουσίες των Δημοτικών Συμβούλων & των Προέδρων των Κοινοτήτων, ηλεκτρονικά στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Στη συνέχεια, αφού διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία, θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των μελών του ΔΣ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η ψηφοφορία μέσω e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Διευκρινίσεις θα δίνονται και μέσω τηλεφώνου 22873 – 60105.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 30/04/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 17.30

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2560/24-04-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου αρ. 160 / 2019 «Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου για το έτος 2020», ως προς τον τρόπο εφαρμογής των τελών ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Μήλου έτους 2020, στο πλαίσιο των αλλαγών που έχουν επιφέρει τα μέτρα πρόληψης για τη διάδοση του covid – 19.

Θέμα 2ο: Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 υπέρ Δήμου Μήλου για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων ( απόφαση Υπ. Εσωτερικών ΑΔΑ Ω68746ΜΤΛ6-ΑΩ2).

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για παράταση συναφθεισών δημοσίων συμβάσεων μεταξύ Δήμου Μήλου και αναδόχων για λόγους ανωτέρας βίας ( αποφυγή διάδοσης COVID – 19 ).

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση ή μη του εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Μήλου».

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με αίτημα της εταιρείας Ελληνική Μεταλλευτική ΕΠΕ (Α.Π. 2447/21-04-2020).

Θέμα 6ο: Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και στύλων, κατόπιν αιτημάτων δημοτών.

Θέμα 7ο: Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων νήσου Μήλου κατά τη θερινή περίοδο.

Θέμα 8ο: Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.)