Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2022, Δήμου Μήλου και  των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του,  κατόπιν της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για μεταστέγαση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, της Δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» ΚΔΑΠ Δήμου Μήλου στο Δημοτικό Σχολείο Μήλου.

Θέμα 3ο:  Παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων για εξωσχολικές δραστηριότητες.

Θέμα 4: Λήψη απόφασης σχετικά με την εκ νέου δημοπράτηση τμήματος αιγιαλού Δήμου Μήλου.

Θέμα 5: Λήψη απόφασης σχετικά με το Περιφερειακό Ιατρείο Αδάμαντα.