Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 9η του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 1: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων  Δ.Λ.Τ. Μήλου οικ. έτους 2023

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός εκπροσώπου Δ.Λ.Τ. Μήλου στην Επιτροπή Καθορισμού Πολυσύχναστων Παραλιών

ΘΕΜΑ 3: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών τήρησης διπλογραφικού συστήματος γενικής και αναλυτικής κοστολόγησης για το έτος 2023- παροχή λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4: Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης, τον καθορισμό περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαριότητα χώρων δικαιοδοσίας ΔΛΤΜ»

ΘΕΜΑ 5: Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης, τον καθορισμό περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΛΤ ΜΗΛΟΥ»

ΘΕΜΑ 6: Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης, τον καθορισμό περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ISPS»

ΘΕΜΑ 7: Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης, τον καθορισμό περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΑΛΕ)»

ΘΕΜΑ 8: Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης, τον καθορισμό περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου».

ΘΕΜΑ 9: Ενημέρωση για τη λειτουργία του καρνάγιου στο Μαυρομούρι

ΘΕΜΑ 10: Συζήτηση σε θέματα ελλιμενισμού σε Αδάμαντα και Πολλώνια

Μήλος, 04/08/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ