Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη την 10η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Tετάρτη και ώρα 20:00 για λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΘΕΜΑ 1: Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα – Πολλωνίων για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 2: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον Μπατζάκα Ζαχαρία για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 3: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον Ψαθά Στυλιανό για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 4: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον Λιλλή Ιάκωβο για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 5: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην ΧΑΝΑΜΠΙ Ε.Ε  για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 6: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην Χ.ΜΙΧΑΗΛ-Α.ΚΑΜΑΤΕΡΗΣ Ο.Ε για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 7: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον Σούμπουλη Άλκη για το έτος 2024.

Μήλος, 05/04/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ