Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 30η του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 1: Αίτημα παράτασης στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον όρμο Πολλωνίων Μήλου»

ΘΕΜΑ 2: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΖΑΧΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ 3: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον Χ. ΜΙΧΑΗΛ – Α. ΚΑΜΑΤΕΡΗΣ

ΘΕΜΑ 4: «Λήψη απόφασης για καταβολή προμήθειας επί λιμενικών τελών επιβατών και οχημάτων της εταιρείας ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.››

ΘΕΜΑ 5: ‹‹Έγκριση αποτελεσμάτων Εσόδων-Εξόδων Α,Β,Γ και Δ τριμήνου έτους 2022 Δ.Λ.Τ.Μ.››

ΘΕΜΑ 6: ‹‹Έγκριση αποτελεσμάτων Εσόδων-Εξόδων Α και Β τριμήνου έτους 2023 Δ.Λ.Τ.Μ.››

Μήλος, 25/08/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ