Δήμος Μήλου

Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μήλου καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μήλου που θα διεξαχθεί, στο τέως Κατάστημα Κοινότητας Μήλου την 24η του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Ε. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων 2024.

Θέμα 3ο: Προϋπολογισμός 2024.

Μήλος, 18/08/2023

Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

Κοινότητας Μήλου

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ