Δήμος Μήλου

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής θα συνεδριάσει την Τρίτη 15 Νοεμβρίου στις 18.30. 

Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση του παρακάτω συνδέσμου 

https://us02web.zoom.us/j/82000142797?pwd=bVQxcDVnOEFTcXkxYmpGY2dxaWsyZz09