Δήμος Μήλου

Για πρώτη φορά, ο Δήμος Μήλου θέτει σε εφαρμογή νέο τρόπο συλλογής απορριμάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις του νησιού.

Για τη διατήρηση της καθαριότητας του νησιού, για να αποσυμφορηθούν οι κάδοι οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά για οικιακά απορρίμματα, αλλα και προς εξυπηρέτηση των επαγγελματιών,

ενημερώνουμε πως από σήμερα Παρασκευή 18/06/2021 ξεκινάει η νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, οι αναφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει υποχρεωτικά να εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στο απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου που θα βρίσκεται σταθμευμένο στους χώρους συγκέντρωσης των απορριμμάτων ως εξής:

- 00:15 Τρυπητή

- 00:30 Πλάκα

- 01:15 Πολλώνια

- 02:00 Αδάμαντα

Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Μήλου, τα απορρίμματα θα πρέπει να βρίσκονται εντός καλά κλεισμένων ανθεκτικών σάκων.

Απαγορεύεται η απόρριψή τους πριν την καθορισμένη ώρα, καθώς και η τοποθέτηση απορριμμάτων εκτός των κάδων καθ' όλο το 24ωρο.

Επικαλούμαστε την αμέριστη υποστήριξη όλων των ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης  στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Δήμος για τη διατήρηση της καθαριότητας και της αισθητικής του νησιού μας!

Δήμος Μήλου