Δήμος Μήλου

Ο Δήμαρχος Μήλου προχώρησε στην υπογραφή της δανειακής Σύμβασης του Δήμου Μήλου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που αφορά χρηματοδότηση δύο έργων μεγίστης σημασίας για το νησί μας.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση αφορά τα έργα: 

1.«Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)», ύψους 274.418,83 ευρώ

2.«Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Μήλου και περιορισμός διαρροών», ύψους 1.489.946,80 ευρώ

Δήμος Μήλου