Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Ακόμη ένα βήμα προς την πλήρη χρεωκοπία των Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων με Νομική Προσωπικότητα Ιδιωτικού Δικαίου, αποτελεί η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να εξαιρεθούν τα ΝΠΙΔ από την έστω μερική επιστροφή των απωλειών που είχαν -και συνεχίζουν να έχουν- λόγω μείωσης των ενοικίων που επέβαλε η Κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια των περιορισμών για λόγους Δημόσιας Υγείας.

Ενώ όλοι οι ιδιοκτήτες, φυσικά πρόσωπα, αποζημιώθηκαν από το Κράτος, λαμβάνοντας από το 20% έως το 80% της απώλειας, αναλόγως της μείωσης του ενοικίου τους, τα Ιδρύματα και Κληροδοτήματα (τα περισσότερα των οποίων μη κερδοσκοπικά και με σημαντική Κοινωνική προσφορά) μαζί με τα Νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα(!) εξαιρέθηκαν από το μέτρο και έλαβαν αποζημίωση μόνο για καταστήματα ιδιοκτησίες τους που έμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια των μέτρων.

Για να δοθεί μια εικόνα, βάσει της απόφασης αυτής, το Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου, για ζημιές οι οποίες μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 ξεπέρασαν (συνολικά από μειώσεις ενοικίων και διαφυγούσες εισπράξεις) τις 90.000€, έλαβε 865,16€ (ολογράφως: οκτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτά).

Η απόφαση αυτή, ακολουθεί ρυθμίσεις από το 2013 όταν απολύτως αιφνιδιαστικά (λόγω των μνημονίων) επιβλήθηκε φορολογία 29% και επιπλέον προκαταβολή φόρου και μάλιστα την περίοδο κατά την οποία λόγω της κρίσης τα μισθώματα έπαιρναν την κατιούσα και οι μισθωτές αδυνατούσαν να πληρώσουν. Έτσι, όλα τα Ιδρύματα βρέθηκαν στη δυσχερή θέση να μην μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις υποχρεώσεις προς την Εφορία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και η Πολιτεία δεν σταμάτησε εκεί, αφού λίγο αργότερα επιβλήθηκε και στα Ιδρύματα, επίσης αιφνιδιαστικά, ο περίφημος ΕΝΦΙΑ (για το Αφεντάκειο ετησίως ξεπερνά τις 30.000€), ενώ προ του 2014 τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π. απαλλάσσονταν του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, είναι η τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πλέον τα περισσότερα από τα Ιδρύματα και Κληροδοτήματα τα οποία αδυνατούν να επιτελέσουν τον σκοπό τους, ακόμη και απλώς να λειτουργήσουν και βέβαια η ακίνητη περιουσία τους παραμένει ανεκμετάλλευτη, παρά την επιθυμία των διαθετών.

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες και το εχθρικό περιβάλλον που με συνέπεια δημιουργούν για τα Ιδρύματα οι Κυβερνήσεις, κυρίως από το 2010 και έπειτα, στο Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για την πλήρη εκπλήρωση των σκοπών του σύμφωνα με τις επιθυμίες του Ευεργέτη.

Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου

Από το Γραφείο Τύπου