Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Αίτημα για την άμεση κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών στο Δημοτικό Σχολείο Κιμώλου απέστειλε ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κιμώλου και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Κίμωλος Νέα Πορεία Εμπρός» Ιωάννης Μ. Βεντούρης προς τον Υπουργό Παιδείας.

Ο Ιωάννης Μ. Βεντούρης επισυνάπτει και την σχετική επιστολή με αριθμό 79/23-9-2019 του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κιμώλου προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου και αναφέρει στο υπουργό τα εξής:

«Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει ένας περίπου μήνας από την έναρξη του σχολικού έτους 2019-20, σας γνωρίζουμε ότι στο Δημοτικό Σχολείο του νησιού μας έχει τοποθετηθεί μόνον ένας αναπληρωτής δάσκαλος του κλάδου ΠΕ70, ο οποίος καλείται να διδάξει σε έξι διαφορετικές τάξεις, επί συνόλω είκοσι μαθητών.

Μέχρι και σήμερα οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κιμώλου στερούνται τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Ειδικότερα, δεν διδάσκεται η πρώτη ξένη γλώσσα (Αγγλική) λόγω μη τοποθέτησης εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) στο Γυμνάσιο με ΛΤ Κιμώλου, ο οποίος διατίθεται στο Δημοτικό Σχολείο Κιμώλου για την κάλυψη των παραπάνω εκπαιδευτικών αναγκών. Επιπλέον, οι μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κιμώλου δεν διδάσκονται δεύτερη ξένη γλώσσα, παρά το γεγονός ότι στο Γυμνάσιο με ΛΤ Κιμώλου υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) που θα μπορούσε να διατεθεί στο Δημοτικό Σχολείο Κιμώλου για τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας.

Οι μαθητές του Σχολείου μας δεν διδάσκονται ούτε Πληροφορική, παρά το γεγονός ότι στο Γυμνάσιο με ΛΤ Κιμώλου υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ86 (Πληροφορικής) που θα μπορούσε να διατεθεί στο Δημοτικό Σχολείο Κιμώλου για τη διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος.

Με βάση τα ανωτέρω, αιτούμαστε την άμεση παρέμβασή σας για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Κιμώλου με την τοποθέτηση τριών δασκάλων (πρωινό πρόγραμμα, ολοήμερο και παράλληλη στήριξη), ενός καθηγητή Αγγλικής Γλώσσας και τη διάθεση καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Πληροφορικής στο Σχολείο μας από το Γυμνάσιο με ΛΤ Κιμώλου.»