Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Η Σίφνος αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 6000 αιγοπρόβατα, περίπου 90 αγελάδες και η παραγωγή του γάλακτος διαρκεί από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο. Όλο το γάλα που παράγεται στη Σίφνο αξιοποιείται στην τυροκομία και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται άλλος τρόπος για την αύξηση της παραγωγής, παρά μόνο η αύξηση του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων.

Βέβαια η ποιοτικότερη εκτροφή θα αύξανε και την παραγωγή γάλακτος.

Η Σίφνος παράγει ξινομηζίθρα, χλωρομανούρα και γυλωμένη μανούρα, το πιο παραδοσιακό από τα τυρά του νησιού.

Η ΓΥΛΩΜΕΝΗ ΜΑΝΟΥΡΑ ΣΙΦΝΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Π.Ο.Π.

Ο φάκελος με το υλικό τεκμηρίωσης για τον χαρακτηρισμό της γυλωμένης μανούρας Σίφνου ως προϊόντος Π.Ο.Π., κατατέθηκε τη Δευτέρα 25/02/19 στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Βιολογικών -Π.Ο.Π. Προϊόντων.

Για την επισήμανση του προϊόντος, στη συσκευασία του πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς εκτυπωμένα ευανάγνωστα γράμματα.

1.Το όνομα του προϊόντος σε «ΓΥΛΩΜΕΝΗ ΜΑΝΟΥΡΑ ΣΙΦΝΟΥ», ακολουθούμενη από τις λέξεις «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης».

2.Η επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης παραγωγής και της επιχείρησης συσκευασίας.

Στην περίπτωση που για την παραγωγή χρησιμοποιείται νωπό γάλα μη παστεριωμένο, θα πρέπει να υπάρχει επίσης η προβλεπόμενη από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία ειδική σήμανση.

Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν.

α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις χώρα.

β) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά από ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και

γ) του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Τι πετυχαίνουμε με τον χαρακτηρισμό της Γυλωμένης Μανούρας ως Π.Ο.Π.

Την δυνατότητα αφενός στους παραγωγούς να προωθήσουν ευκολότερα τα προϊόντα τους πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές στην αγορά και βελτιώνοντας έτσι το εισόδημά τους και αφετέρου στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά με εγγυήσεις για την παραγωγή, επεξεργασία και την γεωγραφική καταγωγή τους.

Με το νόμο η διάθεση προϊόντων απευθείας από μικρούς παραγωγούς στους καταναλωτές.

Λύνει τα χέρια των μικρών παραγωγών η υπουργική απόφαση που διευκολύνει την διάθεση τροφίμων οικοτεχνίας και δίνει την δυνατότητα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων σε μικρή κλίμακα.

Για να διαθέσεις το μέλι σου, χρειάζεσαι τυποποιητήριo;

Αυτή είναι η εικόνα που έχουν οι περισσότεροι μελισσοκόμοι, εκτός, όπως τονίζουν οι ίδιοι «αν το δίνεις χέρι με χέρι στους δικούς σου».

Όμως το τοπίο για τον κλάδο θα αλλάξει με υπουργική απόφαση, που αναμένεται σύντομα να υπογραφεί και θα δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς παραγωγούς να διαθέτουν το μέλι τους (μέχρι ενός ορίου) στην τοπική αγορά χωρίς να απαιτείται να το «περάσουν» από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Τα όρια που έχουν τεθεί και περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση αφορούν την παραγωγή 10 κιλών μέλι ανά κυψέλη έως συνολικά την ποσότητα των 1500 κιλών ανά παραγωγό, τα οποία θα μπορούν να διατίθενται στην τοπική αγορά χωρίς να περνούν από πιστοποιημένο συσκευαστήριο.

Για να διαθέσεις τη μανούρα σου, τι χρειάζεται;

Δίνεται επί τέλους η δυνατότητα στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να μεταποιούν μικρής κλίμακας αγροτικά προιόντα ιδίας παραγωγής και να στα διαθέτουν και σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης.

Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων (ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε χώρο παρασκευής χωροθετημένο  εντός των ορίων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης τους με σκοπό την διάθεση)

*Που εγράφησαν στο ΚΗΜΟ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας

*Έχουν απόφαση καταχώρησης (άρθρο 5, παρ. 5 ΦΕΚ 3438/Β/2014) στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κυκλάδων και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη με αριθμό 3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3438/Β/2014 της ιδιοπαραγωγής γαλακτοκομικών) όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα από την 115/12182/21.01.2019 Υ.Α. με ΦΕΚ 110/Β/2019, μπορούν να διαθέσουν τα προιόντα τους ως εξής:

1.Άμεσα στον τελικό καταναλωτή από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή και στην αγορά που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτή.

2.Σε καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν τον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγεται η έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Σίφνου

Γιάννης Γεροντής

Υποψήφιος Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Μήλου