Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων του Κληροδοτήματος, για τα περιεχόμενα στους μέχρι σήμερα οκτώ (8) εκδοθέντες τόμους των Κιμωλιακών.

Η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη, καθώς εμφανίστηκαν περιπτώσεις κλεψιτυπίας και λογοκλοπής. Το ίδιο θα γίνει και για τον υπό έκδοση τόμο με θέμα την Ιστορία του Αφεντακείου με βάση το Αρχείο του Κληροδοτήματος.

Με την κατοχύρωση, οποιαδήποτε αναδημοσίευση (μερική η ολική) του περιεχομένου των Κιμωλιακών μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ μετά από έγγραφη άδεια του Αφεντακείου και υποχρεωτική αναφορά στην πηγή.

Αξίζει να αναφερθεί πώς όταν εκδόθηκαν τα Κιμωλιακά δεν υπήρχαν οι διατάξεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα , θέμα που τώρα κλείνει οριστικά για τους υπάρχοντες τόμους, με την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων υπέρ του Αφεντακείου.

Από το Γραφείο Τύπου του Αφεντάκειου Κληροδοτήματος Κιμώλου