Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Δημοτική Παράταξη Κιμώλου «Κίμωλος-Νέα Πορεία Εμπρός» με επιστολή της προς τον Δήμο Κιμώλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου, το Σύνδεσμο των Απανταχού Κιμωλίων – «Η Οδηγήτρια» καθώς και κοινοποίηση αυτής στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου, στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας και Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών Σύρου και στον Υπουργό Οικονομικών, ζητώντας ταυτόχρονα την διενέργεια ενημερωτικής Ημερίδας για τα θέματα του «Αφεντάκειου Κληροδοτήματος Κιμώλου».

Αναλυτικά αναφέρει στην επιστολή της Δημοτική Παράταξη «Κίμωλος-Νέα Πορεία Εμπρός»:

Υπό το πρίσμα εντελώς τυχαίων γεγονότων και δημοσιευμάτων που έλαβαν χώρα με αφορμή την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στον «Σύλλογο των Απανταχού Κιμωλίων – Η Οδηγήτρια» με πρωταρχικό θέμα «Το Αφεντάκειο», διέρρευσε η επισφαλής και ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι την 05.03.2020 επίκειται η εκδίκαση της κατατεθείσας στο Εφετείο Πειραιά από τη Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος αίτησης τροποποίησης των σκοπών του ανωτέρω ιδρύματος.

Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα παραμονές του εν λόγω δικαστηρίου, η Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, στην οποία συμμετέχει ενεργά και ο Δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης ως exofficio μέλος της, δεν προέβη, ως όφειλε, σε καμία απολύτως ενέργεια επίσημης ή άτυπης σχετικής ενημέρωσης είτε στο σύνολο των οργανωμένων φορέων της πατρίδας μας είτε στους μεμονωμένους πολίτες της Κιμώλου. Συνεπώς, η παράταξη της πλειοψηφίας  προσπαθεί συστηματικά, τεχνηέντως και με αθέμιτα μέσα να παραπλανήσει την κοινή γνώμη αποκρύβοντας από αυτήν ένα τόσο ζωτικής σημασίας για την τοπική κοινωνία θέμα.

Αντίθετα, κατά την διαδικτυακή μας έρευνα λάβαμε γνώση από επίσημα έγγραφα επιπρόσθετων σημαντικών μεθοδευμένων παραλείψεων και ασυγχώρητων παρατυπιών της πλειοψηφούσας παράταξης του Δήμου Κιμώλου, όπως κατωτέρω με πλήρη αποδεικτικά στοιχεία βεβαιώνεται:

1.Δυνάμει του υπ’ αριθ. πρωτ. 266/24.10.2018 εγγράφου του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, το οποίο απευθύνεται στο Δήμο Κιμώλου «από τον Οκτώβριο του 2018 είχε ζητηθεί από τον Δήμο Κιμώλου να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τα κριτήρια εισαγωγής εν δυνάμει τροφίμων στον Οίκο Περιθάλψεως και μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί απάντηση». Όπως προβλεπόταν μάλιστα στο ανωτέρω έγγραφο: «Όταν ληφθούν οι απόψεις και του Δήμου Κιμώλου θα εξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αφεντακείου τα ανωτέρω, προκειμένου να εγκριθεί η τελική μορφή τους». «Ακόμη ζητήθηκε από τον κ. Δήμαρχο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019 να ενημερώσει το Δ.Σ. του Αφεντακείου (μετά από σχετική έρευνα) για τον αριθμό των συμπατριωτών μας που πιθανόν χρειάζονται, αυτή την περίοδο, τις υπηρεσίες του Οίκου Περιθάλψεως». Η αδιάψευστη, όμως, αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Κιμώλου αψηφώντας τη στοιχειώδη υποχρέωσή του να επιβοηθήσει το κοινωνικό έργο του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, από το οποίο μόνο όφελος συνεπάγεται για τους δημότες του, δεν έπραξε απολύτως τίποτα. Πιο συγκεκριμένα, όχι μόνο δεν έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα στη Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος τις αιτηθείσες από το ίδρυμα αυτό γραπτές προτάσεις και πληροφορίες αναφορικά με το υπό κρίση θέμα, αλλά ούτε καν συμπεριέλαβε προς συζήτηση το ζήτημα αυτό σε κάποιο από τα Δημοτικά Συμβούλια που μεσολάβησαν καταστρατηγώντας κάθε προθεσμία!

2.Από το περιεχόμενο του από 19.07.2019 Δελτίου Τύπου της Διοίκησης του Αφεντακείου Κληροδοτήματος πληροφορούμαστε ότι: «Ακόμη, ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής του Αφεντακείου ζήτησαν από τον Δήμαρχο να συγκαλέσει εντός του καλοκαιριού ατύπως το Δημοτικό Συμβούλιο και παρουσία όσων Δημοτών επιθυμούν, να ενημερώσουν για τις εξελίξεις. Ο κ. Δήμαρχος απήντησε ότι δεν υπάρχει λόγος. Το ίδιο απάντησε και όταν του ζητήθηκε να βοηθήσει ώστε να γίνουν συναντήσεις με πρώην εργαζόμενες του Γηροκομείου». Δηλαδή, το καλοκαίρι του 2019 όταν η πλειοψηφία των συμπατριωτών μας βρισκόταν στο νησί και αδιαμφισβήτητα υπήρχε χρονικό περιθώριο να προωθηθούν ενέργειες διαβούλευσης αναφορικά με τα επιμέρους θέματα που αναφύονται δεδομένης της πρόθεσης τροποποίησης των καταστατικών σκοπών λειτουργίας του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, κατά τον Δήμαρχο Κιμώλου Κωνσταντίνο Βεντούρη δεν υφίστατο ουδείς λόγος ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου και του συνόλου των Κιμωλιατών! Αντίθετα, σύμφωνα πάντα με τη διαστρεβλωμένη λογική και επιλεκτική τακτική του Δημάρχου Κιμώλου Κωνσταντίνου Βεντούρη την 27.02.2020, δηλαδή μόλις ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) εργάσιμες ημέρες πριν την εκδίκαση του αιτήματος τροποποίησης των καταστατικών σκοπών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος και ενώπιον των λιγοστών συμπατριωτών μας ενόψει της χειμερινής περιόδου, υπάρχει άμεσος και επείγον λόγος μόνο απλής ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου και των Κιμωλιατών με τη διοργάνωση μιας επιμορφωτικής ημερίδας! Βέβαια, ο Δήμαρχος Κιμώλου με τον τρόπο αυτό απέκλεισε εμμέσως κάθε δυνατότητα λήψης σχετικών δεσμευτικών αποφάσεων, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση που συγκαλούσε το Δημοτικό Συμβούλιο! Με άλλα λόγια, ο Δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης διοργανώνει για λόγους εντυπωσιασμού μια ενημερωτική ημερίδα για το Αφεντάκειο, στα πλαίσια της οποίας μπορεί να διεξαχθεί μόνο μια θεωρητική προσέγγιση – επιστημονική ανάλυση και ενδεικτική επιχειρηματολογία από τον Πρόεδρο του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, τους παρισταμένους Δικηγόρους και τους λοιπούς συμμετέχοντες, η οποία στην πραγματικότητα συνιστά ατελέσφορη διαδικασία αφού δεν μπορεί να οδηγήσει σε δεσμευτικές αποφάσεις. Πράγματι, με την επιλογή του αυτή ο Δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης απέκλεισε κάθε αποφασιστική αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο στην πραγματικότητα εξαναγκάζεται από το Δήμαρχο Κιμώλου να βρεθεί εκτεθειμένο προ τετελεσμένων γεγονότων και ουσιαστικά αποδυναμωμένο ώστε να μη μπορεί να αντιδράσει υποκύπτοντας χωρίς αντιστάσεις στις όποιες μεθοδεύσεις και σκοπιμότητες του Δημάρχου Κιμώλου!

3.Τόσο στον απολογισμό του Αφεντακείου Κληροδοτήματος για το έτος 2019 όσο και στο από 19.07.2019 Δελτίο Τύπου, όπως αμφότερα δημοσιεύτηκαν από τη Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου αναφέρεται σε σχετικά χωρία αυτολεξεί: «Αναλυτικά, παραδόθηκαν στον κ. Δήμαρχο (με την παράκληση εντός ευλόγου διαστήματος να διατυπώσει σχόλια και παρατηρήσεις και να προτείνει αλλαγές και βελτιώσεις): -Επικαιροποιημένο Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Οίκου Περιθάλψεως. -Σχέδιο προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αφεντακείου και του Δήμου Κιμώλου, για την λειτουργία του Οίκου περιθάλψεως. -Καθηκοντολόγιο Εργαζομένων (job description). -Νομοθεσία περί σχετικών μονάδων, για την πληρέστερη ενημέρωση του Δήμου και των Δημοτών». Δηλαδή, παρά την θεσμική υποχρέωση του Δημάρχου Κιμώλου Κωνσταντίνου Βεντούρη να παραδώσει αντίγραφα του συνόλου των σημαντικότατων αυτών εγγράφων σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερώσει αναφορικά με αυτά όλους τους συμπολίτες μας, κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη διενεργηθεί με αποτέλεσμα μέχρι πρότινος να αγνοούμε πλήρως ακόμη και την ύπαρξη των ανωτέρω εγγράφων! Όσον αφορά την πρόσκληση για τη διατύπωση σχολίων και παρατηρήσεων και την δυνατότητα πρότασης αλλαγών και βελτιώσεων από το Δήμο Κιμώλου, η ευχέρεια αυτή παρακάμφθηκε συνοπτικά καταλήγοντας ως μία ακόμη ανεκμετάλλευτη ευκαιρία που εκτοπίστηκε ασυγχώρητα στα αζήτητα από το Δήμαρχο Κιμώλου!

4.Στο ίδιο από 19.07.2019 Δελτίο Τύπου αναγράφεται: «Ακόμη, αποκαταστάθηκε η ύδρευση του κτηρίου και επισκευάσθηκε η αποχέτευση (η οποία ήταν εκτός λειτουργίας) ενώ έγιναν και οι απαραίτητες παρεμβάσεις στην ηλεκτρική εγκατάσταση (υποχρέωση που είχε αναλάβει, ως επαγγελματίας, ο κ. Δήμαρχος από τον Σεπτέμβριο του 2018, αλλά δεν ανταποκρίθηκε λόγω φόρτου εργασίας, όπως ο ίδιος είπε)».Η ρητή αυτή επίκληση δημιουργεί έντονες ενδείξεις για υποκρυπτόμενες παράνομες ιδιοτελείς δοσοληψίες του Δημάρχου Κιμώλου Κωνσταντίνου Βεντούρη με τη Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, αφού απροκάλυπτα αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο χωρίς να διαψευστεί ότι ο Δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρηςαν και exofficio μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αφεντακείου Κληροδοτήματος δεν εμποδίζεται από το ασυμβίβαστο της ιδιότητάς του και συνεχίζει να αναλαμβάνει επαγγελματικές εργολαβίες που ανατίθενται σε αυτόν από το ίδιο το νομικό πρόσωπο στη Διοίκηση του οποίου θεσμικά συμμετέχει!

5.Στον απολογισμό δραστηριοτήτων του Αφεντακείου Κληροδοτήματος για το έτος 2019 μεταξύ άλλων αναγράφεται με σαφήνεια: «Έγινε αυτοψία από μηχανικό στο κτίριο της Κιμώλου, συντάχθηκε τεύχος με τις προδιαγραφές του έργου ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του κτηρίου και αναρτήθηκε διακήρυξη για την ανάθεση του έργου. Εντός των ημερών υπογράφεται η σχετική σύμβαση με την εταιρία Betonpoint η οποία ανεδείχθη μειοδότης». Ομολογουμένως, προκαλεί έντονη εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει παραδοθεί μέχρι σήμερα στην Δημοτική παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Κιμώλου το προαναφερόμενο τεύχος με τις προδιαγραφές του έργου ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του εν θέματι κτηρίου, ενώ παράλληλα δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα συνακόλουθα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά σχέδια. Αντίστοιχα, δεν έχουμε λάβει γνώση των επιμέρους όρων που περιλαμβάνονται στην σύμβαση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος με την εταιρεία Betonpoint.

6.Συνεχίζοντας την ανάγνωση του απολογισμού δραστηριοτήτων του Αφεντακείου Κληροδοτήματος για το έτος 2019 διαβάζουμε: «Διερευνήθηκε με την συνεργασία της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου το Νομικό πλαίσιο και οι προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία του Οίκου Περιθάλψεως με την μορφή Μ.Φ.Η.» Αναφορικά με την προαναφερόμενη κεντρικής σημασίας και θεμελιώδους αξίας συνεργασία και τα πολύτιμα πορίσματα και χρήσιμα συμπεράσματα της προσπάθειας αυτής, ο Δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης δεν μπήκε καν στον κόπο να μας ενημερώσει για το παραμικρό!

7.Τέλος, στο από 19.07.2019 Δελτίο Τύπου του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου γίνεται η κάτωθι συγκεκριμένη αναφορά: «Κατά την διάρκεια της συνάντησης, στην οποία ήταν παρών και ο Αντιδήμαρχος κ. Τάκης Σάρδης, ο κ. Δήμαρχος ενημερώθηκε για την οικονομική κατάσταση του Αφεντακείου, η βελτίωση της οποίας επιτρέπει την εκκίνηση των απαραίτητων έργων». Αντίστοιχα, στον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων του Αφεντακείου Κληροδοτήματος για το έτος 2018 περιλαμβάνεται ενδεικτικά και αποσπασματικά η αισιόδοξη παραδοχή: «Με την ενοικίαση του Φιλίπ των δύο καταστημάτων στην Αρμοδίου και την ανάληψη της Εστίας από το Αφεντάκειο τα ετήσια έσοδα αυξάνονται κατά 145.800 Ευρώ»Κατά συνέπεια, η Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος απομακρύνεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή από τα ασφυκτικά δεδομένα της οικονομικής κρίσης καθώς εξασφαλίζει ολοένα και περισσότερους σημαντικούς οικονομικούς πόρους που θέτουν σε νέες ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες βάσεις την προοπτική επαναλειτουργίας στον «Οίκο Περιθάλψεως» Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Την υλοποιήσιμη πια δυνατότητα επαναλειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στον «Οίκο Περιθάλψεως» αντιστρατεύεται, χωρίς πια νόμιμο έρεισμα, η επιμονή της Διοίκησης του Αφεντακείου Κληροδοτήματος να προωθήσει ως κύρια τροποποίηση των σκοπών του εν λόγω ιδρύματος την οριστική αντικατάσταση της δυνατότητας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων με την δυνατότητα ίδρυσης Ξενώνα Φιλοξενίας.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

1.Ζητάμε επιτακτικά από το Δήμαρχο Κιμώλου Κωνσταντίνο Βεντούρη να μη μας αποξενώνει στο μέλλον από τα σχετικά με το Αφεντάκειο Κληροδότημα θέματα εξασφαλίζοντας την άγνοιά μας και κατ’ επέκταση τη σιωπή μας. Ενδεικτικά διαμαρτυρόμαστε εντονότατα διότι με την ακολουθούμενη στρατηγική της μυστικοπάθειας και της άκριτης χειραγώγησης που ασκεί ο Δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης φτάσαμε τελείως απροετοίμαστοι στις παραμονές εκδίκασης της αίτησης τροποποίησης των σκοπών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος ενώ υφίσταται το παράδοξο να μην έχουν ακόμη παραδοθεί ούτε κατ’ ελάχιστο τα βασικά αναγκαία έγγραφα στην παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης προκειμένου να δύναται θεσμικά να ασκηθεί ο συνταγματικά κατοχυρωμένος δημοκρατικός διάλογος και εποικοδομητικός έλεγχος αναφορικά με τις προωθούμενες καταστατικές μεταβολές. Ως εκ τούτου αναγκαζόμαστε να αιτούμαστε από το Δήμο Κιμώλου το αυτονόητο, το οποίο αποτελεί αναντίρρητα πρωταρχική υποχρέωσή του, δηλαδή να προβεί στην ταχύτερη, πληρέστερη και χωρίς επιπλέον χρονοτριβή άμεση γνωστοποίηση και παράδοση του συνόλου των σχετικών εγγράφων και πληροφοριών που αφορούν στο Αφεντάκειο Ίδρυμα με έμφαση στο υλικό που σχετίζεται με την αίτηση τροποποίησης των σκοπών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος. Επειδή, είναι αμφίβολο αν ο Δήμαρχος Κιμώλου θα εκτελέσει έστω και την τελευταία στιγμή τo βασικό του αυτό καθήκον περί ενημέρωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου, απευθυνόμαστε ευθέως και εκ παραλλήλου στη Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, από την οποία αιτούμαστε να εκτελέσει αυτοτελώς τα ανωτέρω.

2.Δεδομένης της πλημμελούς συμπεριφοράς και της επιμελημένης αδιαφορίας που επέδειξε ο Δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης στο καθήκον του να διεκπεραιώσει στο ακέραιο με την αναγκαία συνδρομή ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου το έργο προσωπικής ευθύνης του που δικαιολογημένα του ανατέθηκε από τη Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος προκειμένου να εναρμονιστεί ο προσανατολισμός των σκοπών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος στις υπάρχουσες κοινωνικές ανάγκες της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Κιμώλου, δεν είναι εφικτό, ούτε νόμιμο, ούτε σκόπιμο να προχωρήσει η εκδίκαση της αίτησης τροποποίησης των σκοπών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος κατά τη δικάσιμο της 05.03.2020. Εξ αυτού του λόγου απευθυνόμαστε με υπευθυνότητα στη Διοίκηση του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, στην οποία καταθέτουμε το δίκαιο και εύλογο αίτημά μας να λάβει υπ’ όψιν της την αποκλειστική βαριά υπαιτιότητα του Δημάρχου Κιμώλου Κωνσταντίνου Βεντούρη και να δώσει εντολή στον πληρεξούσιο Δικηγόρο, στον οποίο έχει ανατεθεί ο χειρισμός της εν λόγω υπόθεσης ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 05.03.2020 και να διεκδικήσει την μετάθεση της συζήτησης αυτής σε μεταγενέστερη σύντομη δικάσιμο. Είναι προφανές πως μόνο αν αναβληθεί η συζήτηση της αίτησης τροποποίησης των σκοπών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος κατά τη δικάσιμο της 05.03.2020 μπορεί να αναπληρωθεί η αμφισβητούμενη νομιμότητα στη διαδικασία, να εξασφαλιστεί η επαναφορά στη διαφάνεια των προθέσεων και των κάθε λογής ενεργειών και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα στις σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του Αφεντακείου Κληροδοτήματος, οι οποίες αν αξιοποιηθούν ορθά θα συντελέσουν στο γενικότερο καλό και την πρόοδο της πατρίδας μας.

3.Κατευθυντήρια γραμμή της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Κιμώλου αποτελεί η παγιωμένη θέση ότι απαιτείται η σύγκληση επιμέρους Δημοτικών Συμβουλίων για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των συμπολιτών μας σχετικά με τα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζει η Κιμωλιάτικη κοινωνία. Όμως, στην περίπτωση της αίτησης τροποποίησης των σκοπών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος ζητήσαμε ήδη από την Πέμπτη 13.02.2020 την επείγουσα σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με αποφασιστικές αρμοδιότητες για να μας χορηγήσει ο Δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης τις δέουσες εξηγήσεις και διευκρινίσεις αναφορικά με την επικείμενη τροποποίηση των καταστατικών σκοπών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος. Προσδιορίσαμε, μάλιστα, ότι δεν εννοούμε τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου – βιτρίνα αποκλειστικά με ενημερωτικό χαρακτήρα δεδομένου ότι την 05.03.2020 έχει προσδιοριστεί προς εκδίκαση η αίτηση τροποποίησης των σκοπών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος με αποτέλεσμα να κυμαίνονται από ασφυκτικά έως απαγορευτικά ακόμη και τα περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης. Αντί αυτού και παρά την αιτιολογημένη προτροπή μας ο Δήμαρχος Κιμώλου ανακοίνωσε την διενέργεια ημερίδας την 27.02.2019 ήτοι δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την διατύπωση του αιτήματός μας, η οποία, ως γνωστόν, εκ της φύσεώς της έχει αποκλειστικά ενημερωτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα, ιδιαιτερότητα που συνεπάγεται αδυναμία εγγύησης της πρακτικής εφαρμογής των πορισμάτων της ημερίδας. Δηλαδή, η αναγκαία ενημέρωση που είχε προταθεί από τον Πρόεδρο του Αφεντακείου Κληροδοτήματος να λάβει χώρα ήδη από το καλοκαίρι του 2019, όταν είχε νόημα, δεν πραγματοποιήθηκε τους θερινούς μήνες με αποκλειστική ευθύνη του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βεντούρη ενώ μία ενημερωτική ημερίδα – φιέστα προγραμματίζεται υποκριτικά, ως επίφαση νομιμότητας να λάβει χώρα χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο και ρόλο τέσσερις (4) μόλις εργάσιμες ημέρες πριν την εκδίκαση της αίτησης τροποποίησης των σκοπών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος με απώτερο στόχο ο Δήμαρχος Κιμώλου να απεμπολήσει και να διασκεδάσει τις βαριές ευθύνες του! Αποτελεί, με απλά λόγια μια ενημέρωση «κατόπιν εορτής» που ο μόνος λόγος που την δικαιολογεί είναι «το θεαθήναι τοις ανθρώποις»!

Για την αποφυγή περαιτέρω απρόβλεπτων διενέξεων και για την καλύτερη αξιοποίηση του θέματος από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προσκαλούμε τον Δήμαρχο Κιμώλου Κωνσταντίνο Βεντούρη να αναβάλλει την ανούσια και γραφική ενημερωτική ημερίδα της 27.02.2020 για τα θέματα του Αφεντακείου και να φροντίσει πρώτιστα να περιέλθει σε γνώση όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο ακέραιο το υλικό που σχετίζεται με την αίτηση τροποποίησης των σκοπών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος. Στη συνέχεια πρέπει να μας δοθεί ένας ελάχιστος εύλογος χρόνος ώστε να είναι εφικτό να μελετηθούν, να αξιολογηθούν, να διασταυρωθούν και να ελεγχθούν τα στοιχεία αυτά με την σύμπραξη και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, ώστε η Δημοτική Παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης να γνωρίσει τις ειδικότερες παραμέτρους του θέματος που σήμερα αναίτια αγνοεί και να διαμορφώσει τεκμηριωμένες απόψεις. Ακολούθως σε σύντομο χρόνο προτείνουμε να πραγματοποιηθεί μια ενημερωτική ημερίδα στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία θα μπορούν να συζητηθούν ισότιμα και ουσιαστικά οι επιμέρους όροι της αίτησης τροποποίησης των σκοπών του Αφεντακείου Κληροδοτήματος. Με την προτεινόμενη αυτή λύση εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την έγκαιρη, ουσιαστική, δημοκρατική και ακριβοδίκαιη λήψη και νομότυπη εφαρμογή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.Θεωρούμε σημαντικό να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο Δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Βεντούρης αναλαμβάνει επαγγελματικές τεχνικές εργολαβίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με εργοδότη το Αφεντάκειο Κληροδότημα. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η άσκηση χρηστής διοίκησης δεν πρέπει διόλου να συγχέεται με την δημαγωγική πολιτική προώθησης μικροσκοπιμοτήτων ούτε, φυσικά, με την νεοφανή λαϊκίστικη εν τοις πράγμασιν μετατροπή του «Οίκου Περιθάλψεως» σε «Οίκο Γλεντιού και πάσης φύσεως Ψυχαγωγίας».

ΣΧΕΤ. Το από 19.07.2019 έγγραφο της Διοίκησης του Αφεντακείου Κληροδοτήματος προς το Δήμο Κιμώλου.

Κίμωλος, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

Με αίσθημα ευθύνης για τον τόπο.

Η Δημοτική παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης «ΚΙΜΩΛΟΣ – ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΜΠΡΟΣ» 

Ιωάννης Μ. Βεντούρης
Επικεφαλής Δημοτικός Σύμβουλος