Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Εκδίδεται Νέος τόμος των Κιμωλιακών με θέμα το Αρχείο του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου-ακόμη μια προσφορά στην Κίμωλο και την Ιστορία της. Στο τελευταίο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του Αρχειακού υλικού του Αφεντακείου προκειμένου να εκδοθεί, ως νέος τόμος των Κιμωλιακών, το Αρχείο του Κληροδοτήματος, μετά την σχετική απόφαση του Δ.Σ.Κληροδοτήματος, μετά την σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Με την συστηματική αυτή εργασία παρουσιάζεται ημερολογιακή καταγραφή των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία περιέχονται οι αποφάσεις, οι παρατιθέμενες απόψεις ,αλλά και στοιχεία για τις δραστηριότητες, στατιστικές που βοηθούν στην ερμηνεία τους και οι προσπάθειες που κατεβλήθησαν για την πληρέστερη αξιοποίηση της δωρεάς του Γεωργίου Οικονόμου-Αφεντάκη με στόχο την εκπλήρωση των όρων της διαθήκης, υπέρ της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Κιμώλου.

Η περίθαλψη των γερόντων και των αναξιοπαθούντων, σε μια περίοδο που οι κοινωνικές ασφαλίσεις ήταν ανύπαρκτες και η επιβίωση τους στηριζόταν στην οικογένεια και την φιλανθρωπία των συνανθρώπων, καλύφθηκε στην Κίμωλο από το Αφεντάκειο Άσυλο, ενώ, ταυτόχρονα, η λειτουργία του Ασύλου αποτέλεσε σημαντική προσφορά στην Οικονομία του νησιού. Εκτός από τον κύριο σκοπό, σειρά δραστηριοτήτων (υποτροφίες απόρων μαθητών και σπουδαστών, εκδόσεις, εργοστάσιο αφαλατώσεως, εξηλεκτρισμός της Κιμώλου, πολλά έργα και δωρεές προς την κοινότητα) προκύπτουν από τα κείμενα, τους ισολογισμούς- προϋπολογισμούς, τον περιγραφικό κατάλογο των εγγραφών και την βιογραφία του Ευεργέτη.

Η έκδοση, την οποία συνέγραψε και επιμελήθηκε ο καθηγητής φιλολογίας και ιστορικός κ. Γεώργιος Ματσόπουλος, ελπίζεται ότι ,πέρα από όλα τα άλλα, θα αποτελέσει επιστημονικό εργαλείο για τους ερευνητές της ιστορίας και των κοινωνικών συνθηκών του νησιού και θα αποτελέσει έναυσμα για την περαιτέρω έρευνα και καταγραφή στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή των Κυκλάδων και του Αιγαίου.

Από το Γραφείο Τύπου