Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Μάταια ελπίζαμε και ευχόμασταν να συμπεριληφθούν, ως επιτάσσουν βασικοί κανόνες της χρηστής διοίκησης, οι τοποθετήσεις μας στα θέματα του πρακτικού της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιμώλου που έλαβε χώρα το Σάββατο, 9 Ιουλίου 2022.

Όνειρα θερινής νυκτός, αφού προς μεγάλη μας απογοήτευση τόσο στην απόφαση 23 (ΑΔΑ: 6ΩΠΛΩΕ8-4ΒΤ) όσο και στην απόφαση 24 (ΑΔΑ: 6ΑΜΨΩΕ8-703) του ίδιου  Πρακτικού 7/09.07.2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιμώλου αποσιωπήθηκε πλήρως από τα μέλη της Συμπολίτευσης το κατατεθειμένο στη Γραμματεία του Δήμου Κιμώλου επίσημο γραπτό κείμενο διαμαρτυρίας και κατάθεσης απόψεων με θεματικό τίτλο: «Τοποθετήσεις Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Κιμώλου στην Οικονομική Επιτροπή του Σαββάτου 9 Ιουλίου 2022». Αξίζει να σημειωθεί ότι το προαναφερόμενο κείμενο κατατέθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με ηλεκτρονική απόδειξη της αποστολής του στη Γραμματεία του Δήμου Κιμώλου περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη της επίμαχης συνεδρίασης και έως σήμερα δύο ολόκληρες ημέρες μετά εντελώς τυχαία δεν έχει λάβει ακόμα αριθμό πρωτοκόλλου! 

Δεν θα σταθούμε στην αδιανόητη και προκλητική πρακτική της μη ανάγνωσης των τοποθετήσεων της Μείζονος Αντιπολίτευσης κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 09.07.2022. Δυστυχώς, η «τακτική» του Δημάρχου Κιμώλου και των παρατρεχάμενων αυτού έχει πλέον πάψει προ πολλού να αποτελεί σπάνιο φαινόμενο…

Για του λόγου το αληθές, αντίθετα με τους θεμελιώδεις κανόνες διοίκησης, στο Πρακτικό 7/09.07.2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιμώλου δεν καταχωρήθηκε ο λόγος απουσίας των μελών της Δημοτικής Παράταξης της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Κιμώλου με την επωνυμία «Κίμωλος – Νέα Πορεία Εμπρός» παρότι προτάθηκε νομίμως. Σύμφωνα με την επιστολή μας είχαμε αναφέρει αυτολεξεί:

 «Ενόψει της δεινής υγειονομικής κατάστασης που επικρατεί στη Νήσο Κίμωλο, η οποία υποφέρει από τεράστιο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού συγκριτικά με τον πληθυσμό της με διαρκώς επιδεινούμενα ποσοστά μεταδοτικότητας και νόσησης, δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η εμμονή της Δημοτικής Αρχής στις διά ζώσεις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου Κιμώλου, καταχρηστική πρακτική που θέτει σε μεγάλη διακινδύνευση την υγεία όλων των Δημοτικών Συμβούλων και κατ' επέκταση όλων των συμπολιτών και επισκεπτών του Νησιού μας δυσχεραίνοντας παράλληλα τη λειτουργία των οργάνων του Δήμου. Για αυτό το λόγο διαμαρτυρόμαστε έντονα και δηλώνουμε ότι δεν θα παρευρεθούμε στη σημερινή έβδομη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιμώλου, αλλά λόγω της σημαντικότητας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στέλνουμε γραπτά τις απόψεις και τις τοποθετήσεις μας στα προς συζήτηση θέματα με την αξίωση: α) Να διαβαστεί το σύνολο των απόψεων και των τοποθετήσεών μας κατά τη σημερινή έβδομη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά τη συζήτηση των αντίστοιχων θεμάτων, β) Να καταχωρηθούν  επαρκώς οι απόψεις και οι τοποθετήσεις μας  στα Πρακτικά των συγκεκριμένων αποφάσεων γ) να προταθούν προς συζήτηση  οι απόψεις και οι τοποθετήσεις μας στο σύνολο των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιμώλου  και γ) Να λάβει το παρόν κείμενο επιβεβαιωτικό αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων στο Δήμο Κιμώλου, ο οποίος να μας γνωστοποιηθεί πριν τη έναρξη της σχετικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής».

Με τιμή,

Ιωάννης Μ. Βεντούρης

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κιμώλου

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

«Κίμωλος, Nέα Πορεία Εμπρός»

Για την υπεύθυνη και αξιόπιστη ενημέρωση των συμπολιτών μας δεν μας απομένει άλλη πρόσφορη οδός από το να παραθέσουμε κατωτέρω αυτούσιο το κείμενο των τοποθετήσεών μας που η Δημοτική Αρχή αγνόησε επιδεικτικά την ύπαρξή του. Μην προβάλλει, όμως, ο Δήμαρχος Κιμώλου το επιχείρημα γιατί με την καταχρηστική συμπεριφορά του μας αναγκάζει να βγάζουμε

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών και πάντως όχι μετά τις 31.10.2022.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Κατά τη φετινή θερινή περίοδο το πλέον διαδεδομένο παράπονο μεταξύ των συμπολιτών μας αποτελεί η διαπίστωση ότι το θέμα της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κιμώλου υστερεί κατά πολύ δημιουργώντας δικαιολογημένη ανησυχία και έντονους προβληματισμούς. Ο Δήμος Κιμώλου είχε προ πολλού άμεση ανάγκη για πρόσληψη υπαλλήλων καθαριότητας για να μπορεί το εργασιακό δυναμικό του Δήμου Κιμώλου να ανταποκριθεί στο αυξημένο εργασιακό φορτίο του καλοκαιριού και να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Κιμώλου, οι οποίοι, δυστυχώς, αναγκάζονται να αποστερούνται βασικών εργασιακών δικαιωμάτων τους, γεγονός τελείως απαράδεκτο για μια πολιτισμένη κοινωνία. Η  Δημοτική μας Παράταξη γνωρίζοντας αυτή την κατάσταση πιστεύει ότι με την πρόσληψη τριών υπαλλήλων ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας θα βοηθηθεί εμμέσως και ο τομέας της καθαριότητας και αν και κάτι τέτοιο αποτελεί υπέρβαση αρμοδιοτήτων, λόγω των τραγικών αδιεξόδων που έχει οδηγήσει η Δημοτική Αρχή την Κίμωλο θα υπερψηφίσουμε το παρών θέμα για να περιορίσουμε το πρόβλημα. Όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι η ανοχή της Δημοτικής μας Παράταξης να πραγματοποιηθεί δαπάνη του Δήμου Κιμώλου χωρίς την ύπαρξη εγκεκριμένου προϋπολογισμού εξαντλείται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο θέμα και για τους σοβαρούς λόγους που προαναφέρθηκαν και δεν πρόκειται σε καμία άλλη περίπτωση να δικαιολογήσουμε δημοσιονομικές εκτροπές. Η αλήθεια είναι ολοφάνερη. Ειδικά για το έτος 2022, η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α' 114), ως προς την ισχύ του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.5.2022. (άρθρο 134 Ν.4926/22) Μετά την προθεσμία αυτή, απαγορεύεται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης, με βάση (ήτοι με αντιστοιχία) τον προϋπολογισμό του παρελθόντος έτους. Συνεπώς, η αναφορά σε πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2021 για την πρόσληψη υπαλλήλων και όχι απλά για την καταβολή των αποδοχών του υφιστάμενου προσωπικού και την αντίστοιχη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών είναι παντελώς αυθαίρετη. Σε κάθε περίπτωση ακόμη και αν επιτραπούν δαπάνες στα όρια των πιστώσεων του παλαιού προϋπολογισμού, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2021, αυτές πρέπει να γίνουν σε βάρος των πιστώσεων του νέου προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό πάγια θέση της Δημοτικής μας Παράταξης είναι ότι καθώς δεν υφίσταται προϋπολογισμός στο Δήμο Κιμώλου, για να επιτραπεί η έναρξη της διαδικασίας για την πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών Γενικών Καθηκόντων, είναι αναγκαίο το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο Κιμώλου να βεβαιώσει τουλάχιστον ότι στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2022 θα προβλεφθεί η απαιτούμενη πίστωση στον σχετικό ΚΑΕ. Τέλος, πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα καθόσον στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κιμώλου αναφορικά με το έκτακτο προσωπικό του Δήμου Κιμώλου προβλέπονται μόνο δύο (2) θέσεις εργατών Γενικών Καθηκόντων, με αποτέλεσμα η πρόσληψη του τρίτου εργάτη δυνάμει της εν θέματι απόφασης να πρέπει να γίνει με άλλη ειδικότητα που να προβλέπεται και να δικαιολογείται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κιμώλου.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Χωριού Κιμώλου για την θερινή περίοδο 2022.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι με αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής Κιμώλου φτάσαμε στα μέσα Ιουλίου 2022, δηλαδή σε χρονικό σημείο που έχει ήδη παρέλθει το μισό καλοκαίρι για να ξεκινήσουμε τη χρονοβόρα διαδικασία θέσπισης των Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Χωριού Κιμώλου για τη θερινή περίοδο 2022. Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή Κιμώλου με τεράστια καθυστέρηση προσπαθεί να αποκαταστήσει με αποσπασματικό τρόπο τις τεράστιες παραλείψεις της που δυστυχώς δημιουργούν μεγάλα προβλήματα σε όλους και ιδιαίτερα στους επαγγελματίες του Νησιού. Εκτός αυτού είναι απαράδεκτο και ύποπτο για ένα τόσο σημαντικό θέμα η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής Κιμώλου να περιέρχεται σε γνώση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου λίγο πριν την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με άμεσο αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να προετοιμάσουν τα μέλη τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους. Όσο και αν θέλουμε η Κίμωλος να αποκτήσει τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτό δεν μπορεί να γίνει με τον πρόχειρο και πραξικοπηματικό τρόπο που επιβάλλει η Δημοτική Αρχή σύμφωνα με τα συμφέροντά της. Ας ξεκινήσουμε από το σημαντικότερο. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τη θέσπιση μέτρων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στα πλαίσια ενός Δήμου απαραίτητο προαπαιτούμενο αποτελεί η εκπόνηση προηγούμενης εγκεκριμένης Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. (παρ. 1 άρθρο 52 Ν. 2696/99, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν.4313/14) (παρ. 1 άρθρο 82 Ν.3463/06) Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 3463/2006: «1.Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών».

Η απαραίτητη Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά: Α) τεχνική περιγραφή με στοιχεία όπως περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης, κατηγοριοποίηση της οδού, γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδού, κυκλοφοριακός φόρτος, σκοπιμότητα - αναγκαιότητα της ρύθμισης, εξέταση εναλλακτικών λύσεων, πρόταση ρύθμισης, στοιχεία που αποδεικνύουν σαφώς ότι τα προτεινόμενα αποτελούν την βέλτιστη επιλογή και υποστηρίζουν ταυτόχρονα τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) κλπ, Β) σχέδια ή χάρτες στα οποία θα αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, σε σχέση με το συνολικό οδικό δίκτυο της περιοχής. (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδ. οικ.33278/394/08.06.2015) Για τη διαμόρφωση της τελικής εισήγησης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κιμώλου εκτός από τη Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας όφειλε να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις  και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών  της περιφέρειας του Δήμου Κιμώλου, με τους οποίους θα έπρεπε με ποινή ακυρότητας να είχε έρθει σε διαβούλευση, κάτι που σκανδαλωδώς ουδέποτε έλαβε χώρα. Είναι άξιο απορίας γιατί η Δημοτική Αρχή Κιμώλου αρνείται πεισματικά να προβεί στις ενέργειες εκπόνησης Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με τις Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις του Χωριού Κιμώλου για τη θερινή περίοδο 2022, διότι πρόκειται για κάτι πολύ απλό, αλλά πολύ χρήσιμο.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι υποχρεωτική και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παρακαμφθεί, αφού αποτελεί αναγκαίο προστάδιο της τυπικής διαδικασίας θέσπισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Όμως, στο Δήμο Κιμώλου δεν έχει προηγηθεί η σύνταξη ουδεμίας σχετικής τεχνικής μελέτης, όπως απαιτείται από το νόμο. Επισημαίνουμε ότι αν δεν υπάρχει Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας προωθούμε εκ νέου την αυθαίρετη εφαρμογή ειδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα να στερούνται παντελώς νόμιμου ερείσματος. Επακόλουθο αυτής της κατάστασης είναι η  ασυμφωνία των ενεργειών του Δήμου Κιμώλου με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ως Δημοτική Παράταξη θεωρούμε άμεση ανάγκη την θέσπιση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο Χωριό Κιμώλου, αλλά διεκδικούμε την προηγούμενη εξασφάλιση Μελέτης από Τεχνική Υπηρεσία, δυνάμει της οποίας θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, διότι κάθε άλλη ρύθμιση που επιφέρει κυκλοφοριακούς περιορισμούς είναι αυθαίρετη και ως εκ τούτου επικίνδυνη.

Επειδή, η Δημοτική Αρχή Κιμώλου θυμήθηκε στα μέσα Ιουλίου 2022 να ξεκινήσει τη διαδικασία θέσπισης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο Χωριό Κιμώλου για την θερινή περίοδο 2022, ωσάν να ανακάλυψε στα μισά του καλοκαιριού τον «τροχό», ενώ πριν αγνοούσε τη σημασία των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το Νησί και τους συμπολίτες μας, περιμέναμε τουλάχιστον έστω και καθυστερημένα μια υπεύθυνη και αξιόπιστη στάση της Δημοτικής Αρχής για την αποκατάσταση της τάξης. Αντί αυτού μας καλεί η Δημοτική Αρχή να λάβουμε παράνομη απόφαση για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Χωριού Κιμώλου χωρίς καμία προετοιμασία και χωρίς την πρωταρχικής σημασίας Μελέτη από Τεχνική Υπηρεσία. Με αυτά τα δείγματα είναι αυταπόδεικτο ότι το επίπεδο της διοικητικής δράσης της Δημοτικής Αρχής Κιμώλου είναι τριτοκοσμικό και υποτυπώδες, με οδυνηρό αποτέλεσμα τα μέλη της Δημοτικής μας Παράταξης να αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να ψηφίσουμε «παρών» για να αναλάβουν αποκλειστικά την ευθύνη της αποτυχίας διαχείρισης σοβαρότατων διοικητικών θεμάτων του Δήμου Κιμώλου τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, τα οποία είναι καθ’ όλα υπεύθυνα και πρέπει να καταστούν υπόλογα για την κατρακύλα αυτή που παρασύρει στην καταστροφή ένα ολόκληρο Νησί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ίδια τραγικά λάθη και αδιανόητες παραλείψεις είχαν γίνει από την αδιόρθωτη και αμετανόητη Δημοτική Αρχή και στην υπόθεση του βενζινάδικου, το οποίο παρέμεινε κλειστό για περίπου δέκα (10) μήνες δημιουργώντας αδιέξοδες καταστάσεις, αλλά τουλάχιστον σήμερα λειτουργεί και αυτό είναι ιδιαίτερα παρήγορο. Τελικά, η ιστορία δε διδάσκει τα μέλη της Δημοτικής Αρχής Κιμώλου...     

Όλα αυτά κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δήμου Κιμώλου, αλλά σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κιμώλου η Αντιπολίτευση «δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τα θέματα αυτά!». Αρκεί που ενδιαφέρθηκε εκείνος και τα έλυσε……   

Νήσος Κίμωλος, Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022

Με δημιουργικό αίσθημα ευθύνης

ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης,

με την επωνυμία «Κίμωλος, Νέα Πορεία Εμπρός»

Ιωάννης Μ. Βεντούρης