Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους, που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, καθώς και σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προτάθηκε η θέσπιση από το Δήμο Σερίφου οικονομικών κινήτρων σε δικαιούχους, οι οποίοι προτιμούν το νησί για την άσκηση του λειτουργήματός τους.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, την υπ’ αριθ. 14/2021, κατά την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η παροχή κινήτρων (ένα ενιαίο επίδομα για σίτιση και στέγαση), για την προσέλκυση δημοσίων υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιοχές, μόνο για το γενικό ιατρό, για τους αγροτικούς ιατρούς και για το πιθανό επικουρικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το Δημοτικό Συμβούλιο, επίσης κατά πλειοψηφία αποφάσισε τον καθορισμό του ύψους των ποσών, που θα δίνονται μηνιαίως ως κίνητρο για την προσέλκυση δημοσίων υπαλλήλων με τη χορήγηση επιδομάτων, ως εξής:

  • Επίδομα μόνιμου Ιατρού: 650 ευρώ μηνιαίως, ήτοι, αν ολοκληρωθούν οι 12μήνες, συνολικό ποσό 7.800 ευρώ.
  • Επίδομα Αγροτικού Ιατρού: 450 ευρώ μηνιαίως, ήτοι, αν ολοκληρωθούν οι 12μήνες, συνολικό ποσό 5.400 ευρώ.
  • Επίδομα νοσηλευτικού ή επικουρικού προσωπικού: 250 ευρώ μηνιαίως, ήτοι, αν ολοκληρωθούν οι 12 μήνες, συνολικό ποσό 3.000 ευρώ.

Σχετικά με τη θέση της παρασκευάστριας, αποφασίστηκε, μετά τη λήξη του συμβολαίου μίσθωσης του ακινήτου από το Δήμο Σερίφου, την ημερομηνία 30-04-2021 και αφού λυθεί το συμβόλαιο, να συμπεριληφθεί ως δικαιούχος του επιδόματος του επικουρικού προσωπικού, αρχής γενομένης από την 1η Μαΐου του 2021.

Οι πιθανοί δικαιούχοι θα καταθέσουν στο δήμο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα εξεταστούν, όσοι δε, πληρούν τις προϋποθέσεις, θα μπορούν να πάρουν το ανάλογο μηνιαίο επίδομα.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ληφθεί επίδομα από επικουρικό ή αγροτικό ιατρό ή σε κάποια άλλη από τις προαναφερθείσες κατηγορίες από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ή άλλον φορέα, δε θα είναι δυνατή ή λήψη αντίστοιχου επιδόματος και από το Δήμο. Τέλος, τα ως άνω επιδόματα ισχύουν αποκλειστικά έως 31-12-2021